Tháng 3 – Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động Đoàn Hội cấp Khoa dự kiến như sau:

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

dự kiến

Địa điểm

Ghi chú

1.       

Cuộc thi online “Tiếng hát thanh niên 2020”

3/3-25/3/2020

 

LCĐ-LCH

2.       

Giao lưu trò chơi giữa các cán bộ đoàn hội

15/3/2020

Sân KTX

LCĐ- LCH- CLB đội nhóm,

3.       

Dạy học Tiếng Anh cho các bé ở làng trẻ Bích Lâm

14/3/2020

Làng trẻ Bích Lâm

LCĐ- VEC

4.       

Dọn dẹp vệ sinh tại trung tâm thương bệnh binh tỉnh Nghệ An

15/3/2020

Trung tâm thương bệnh binh tỉnh Nghệ An

LCĐ- VEC

5.       

Quyên góp phế liệu gây quỹ hoạt động cho đội tình nguyện

7/3-13/3/2020

 

LCĐ- LCH- Đội tình nguyện

6.       

Seminar các chủ đề về Tiếng Anh

10/3, 17/3/2020

Phòng học

LCĐ- CLB Tiếng Anh

7.       

Hướng dẫn sinh viên Lưu học sinh k60 học theo tiếp cận CDIO

11/3/2020

KTX

LCĐ- CLB Hoa chăm pa

8.       

Dự giờ thăm lớp của các giảng viên trong CĐCB

 

 

LCĐ- CĐCB

9.       

Tiếp tục tuyên truyền, phòng chống dịch do virus Covid-19 gây ra

 

 

LCĐ- LCH

10.  

Seminar vể các dự án khởi nghiệp

 

Phòng học

LCĐ- CLB Khởi nghiệp

11.  

Hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên của từng ngành

01/3 – 10/4/2020

 

Dưới sự chỉ đạo nội dung của BCN Khoa, các bộ môn

12.  

Hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên cấp trường

01/3 – 10/4/2020

 

Dưới sự chỉ đạo của trường, BCN Khoa, LCĐ

13.  

Các hoạt động chào mừng ngày 8/3 và 26/3

 

 

Các chi đoàn

14.  

Giao lưu cán bộ đoàn giữa LCĐ khoa Kinh tế và chi đoàn thanh niên của Trung tâm thương bệnh binh tỉnh Nghệ An

21/3/2020

Trung Tâm Thương bệnh binh Nghệ An

LCĐ- LCH- Đội tình nguyện

                                                                                                Tin bài: Thanh Huyền