Thực hiện theo hướng dẫn của các cấp ủy Đảng cấp trên, theo chỉ đạo của cấp ủy Đảng bộ khoa Kinh tế, Chi bộ Học viên sinh viên (HV-SV) khoa Kinh tế đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 vào lúc 19 h ngày 19/03/2020.

            Tại đại hội, Chi bộ đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2018 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội chi bộ HV-SV đã có sự tham sự của các đồng chí trong đảng ủy, BCN khoa, bí thư Liên chi đoàn cùng toàn thể đảng viên là sinh viên, học viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Đại hội đã nghe 03 bài tham luận về vai trò của đảng viên trong học tập và nghiên cứu khoa học; tham luận về phương pháp học tập theo tiếp cận CDIO, tham luận về phương pháp học tiếng anh và nhiều đóng góp, trao đổi tâm huyết, thắng thắn với tinh thần xây dựng cao của các đại biểu. Đặc biệt đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu đinh hướng chỉ đạo quan trọng của đảng ủy, BCN khoa làm sơ sở quan trọng để Chi bộ xây dựng hoàn thiện Nghị quyết đại hội và chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kì tới.