Được sự nhất trí của Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế và thực hiện đúng chủ trương của BCH Đoàn trường Đại học Vinh, từ ngày 1 đến 8/10/2020 tất cả 42 chi đoàn khóa 60, 59, 58 và chi đoàn  cán bộ khoa Kinh tế đã tiến hành đại hội chi đoàn năm học 2020-2021.

          Tham dự và chỉ đạo đại hội có đại diện Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế, Trợ lí quản lí HSSV, đại diện BCH Liên chi đoàn và toàn thể các thầy giáo chủ nhiệm trong khoa.

          Đại hội Lớp - Chi đoàn được tổ chức đầu năm học nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Lớp - Chi đoàn trong năm học 2019 – 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021. Trên tinh thần đó, các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận nghiêm túc và sôi nổi về những thành tích đạt được, tồn tại cần khắc phục và đề xuất những sáng kiến, mục tiêu, phương hướng hoạt động cho năm học mới. Đồng thời, sinh viên cũng đã được nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phát biểu chia sẻ từ đại diện Ban chủ nhiệm, Liên chi đoàn khoa Kinh tế cũng như các thầy giáo chủ nhiệm.

           Cũng tại đại hội các Lớp - Chi đoàn đã bầu Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kì 2020-2021, gồm những đoàn viên thanh niên đủ phẩm chất, năng lực, được tín nhiệm cao nhằm điều hành và thúc đẩy phong trào của lớp - chi đoàn trong năm học 2020-2021.

           Đại hội Lớp - Chi đoàn là diễn đàn thể hiện trách nhiệm, ý chí, nguyện vọng của các đoàn viên thanh niên. Sự thành công của đại hội các chi đoàn – lớp là động lực cho tuổi trẻ khoa Kinh tế học tập và quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

 

Tin bài: Thanh Huyền