ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KINH TẾ NHIỆM KỲ 2017 -2019 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hòa chung không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI, được sự đồng ý của Đảng ủy, BCN khoa, sự chỉ đạo hướng dẫn của BTV Đoàn trường, Liên chi đoàn khoa Kinh tế tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2019 vào lúc 7h15 ngày 02/4/2017 tại Hội trường A.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh LCĐ khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017 - 2019 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2014 - 2017, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đại hội cũng là diễn đàn để tuổi trẻ toàn khoa thể hiện tinh thần xung kích, đoàn kết, sáng tạo và bày tỏ khát vọng nhiệt huyết với quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của khoa Kinh tế, xứng đáng với truyền thống hơn 14 năm xây dựng và trưởng thành, với truyền thống 58 xây dựng và phát triển của Trường Đại học Vinh - Trường đại học trọng điểm quốc gia, trường đại học anh hùng trên quê hương Bác Hồ vĩ đại.