Vào lúc 14h ngày 20 tháng 05 năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Vinh, Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020;
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Thái Văn Thành - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

          Thay mặt BCH Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020 đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc - Bí thư Đảng bộ bộ phận trình bày báo cáo Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ trường khóa XXXI; 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Hồ Mỹ Hạnh trình bày báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ trình hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, Đồng chí Nguyễn Hoài Nam trình bày quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tại Hội nghị toàn thể Đảng bộ đã cùng nhau thảo luận và cho ý kiến về các chỉ tiêu trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015-2020, góp ý thêm về việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ và NCKH của Đảng viên trong chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Thái Văn Thành - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ bộ phận khoa Kinh tế trong thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đảng bộ về việc góp ý cho Nhà trường trong công tác quảng bá tuyển sinh và quản trị trường đại học.

Kết thúc Hội nghị, Đảng bộ đã thống nhất điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020.