Khoa Kinh Tế đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua. Ban chủ nhiệm khoa cùng LCĐ- LCH đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn bộ sinh viên toàn khoa. Cụ thể, từ ngày 1/2 - 14/2020, các chi đoàn đã tổ chức truyền thông, bao gồm triển khai các văn bản chỉ đạo của trường, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo nghiệp vụ của ngành y tế; tuyên truyền và phát tờ rơi; đăng tải thông tin trên Zalo, Facebook tuyên truyền đến sinh viên.


Trên page “Trang thông tin khoa Kinh tế” luôn cập nhật thông tin thường xuyên để sinh viên dễ dàng nắm bắt tình hình diễn ra của bệnh dịch covid19. Bên cạnh đó BCS- BCH các chi đoàn cũng sát sao tình hình sinh viên trong quá trình nghỉ học phòng dịch.

Sinh viên ở tại Ký túc xá của trường cũng đã tích cực chuẩn bị cho sinh viên nơi ở an toàn nhất sau khi nhập học trở lại.


Đến thời điểm này, khoa Kinh tế đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể sinh viên của khoa. Trong thời gian tới, khoa tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn, đồng thời góp phần, tạo dựng ý thức tự giác của sinh viên trong vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.


                                                            Tin bài: Thanh Huyền