Trong những ngày cuối tháng 9/2020, chương trình “Đổi sách lấy cây” đã được Liên chi hội sinh viên Khoa Kinh tế tổ chức tại sảnh nhà A0 của nhà trường. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ các tân sinh viên khóa 61 tiết kiệm chi phí trong việc phô tô giáo trình, đồng thời “thanh lí môn hộ” các giáo trình mà sinh viên trong trường không còn sử dụng nữa. Liên chi hội sinh viên tiếp nhận tất cả giáo trình đại cương/chuyên ngành nhằm phục vụ chương trình học kì 1 năm nhất cho tân sinh viên từ sự huy động đóng góp của các bạn sinh viên khóa trước. Thời gian tổ chức hoạt động từ thứ 2 (21/9/2020) đến thứ 7 (26/9/2020).

          Tổng kết một tuần lễ nhận quyên góp, Liên chi hội sinh viên đã thu nhận được hơn 1000 giáo trình các loại và toàn bộ số sách này sẽ được trao tặng cho các bạn tân sinh viên khóa 61 nhập học vào ngày 13/10/2020 của khoa Kinh tế nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn trong quá trình học tập, cũng là một cách chống lãng phí, tiết kiệm tài nguyên.

          Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, bổ ích của Liên chi hội sinh viên khoa Kinh tế và sẽ được phát huy vào các năm học tiếp theo.

Tin bài: Thanh Huyền