Quán triệt và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường trong học tập và thi cử. Kỳ 1 năm học 2019-2020, Liên chi Đoàn khoa Kinh tế đã triển khai thực hiện phong trào “Kỳ thi nghiêm túc” trong đoàn viên thanh niên toàn khoa. Học kỳ I năm học vừa rồi trong phong trào nổi lên những điểm mạnh, điểm hạn chế tồn tại như sau: 

 

* Điểm mạnh:

Hưởng ứng phong trào mùa thi nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả do Liên chi đoàn khoa phát động, một bộ phận lớn đoàn viên – sinh viên của khoa đã xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho mình, tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tích cực trao đổi với các nhóm học tập, nghiên cứu nhằm xây dựng đề cương ôn tập tốt nhất theo hướng “Tập trung ôn tập - Thi nghiêm túc - Đạt kết quả cao”. Trong quá trình thi kết thúc môn học, đại đa số sinh viên của khoa đã thể hiện thái độ trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế phòng thi. Rất nhiều đoàn viên đạt kết quả cao trong học kỳ I năm học 2019 – 2020.

 

* Điểm hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những điểm mạnh, trong phong trào vẫn tồn tại những hạn chế như: Vai trò của Ban Chấp hành chi đoàn, Ban cán sự các lớp trong việc động viên nhắc nhở đoàn viên trong học tập, ôn thi còn hạn chế, đặc biệt còn một bộ phận đoàn viên lười học tập, ôn thi dẫn đến tình trạng mang tài liệu vào phòng thi quay cóp hoặc xin chép bài của bạn cùng phòng thi.

 

            Sau khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1 năm học 2019-2020, Ban chấp hành các chi đoàn đã có báo cáo gửi về BCH Liên chi đoàn tình hình thực hiện phong trào.

Phong trào “Kỳ thi nghiêm túc” trong học kỳ I do Liên chi đoàn phát động tuy còn một số hạn chế, nhưng đồng thời cũng đã đạt được những thành tích quan trọng, góp phần to lớn vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của khoa Kinh tế và nhà trường.

 

                                                                                                                                                                                                                                                Tin bài: Thanh Huyền