1. Giới thiệu khái quát chương trình         

          Chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh bắt đầu áp dụng tại trường Đại học Vinh năm học 2018 - 2019 cho khoá 58. Ngay từ khi phổ biến, chương trình đã thu hút sự quan tâm và đăng ký học của nhiều sinh viên. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và người học, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh và Khoa Kinh tế đã có nhiều cố gắng và thành công trong việc đưa ra kế hoạch và khung chương trình đào tạo của chương trình.

          Chương trình được giảng dạy và học tập bằng cả bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các học phần được học tập và giảng dạy bằng Tiếng Anh chiếm 30% số TC toàn khóa học. Chương trình Chất lượng cao được xây dựng trên cơ sở chuyển giao công nghệ đào tạo của Chương trình Tiên tiến và một số Trường Đại học có uy tín trong và ngoài nước. Các học phần chuyên ngành được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến và trang thiết bị giảng dạy hiện đại. Sinh viên được học tập tại các giảng đường hiện đại bậc nhất của Trường. 

2. Mục tiêu đào tạo

          - Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân đại học về Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm xã hội cao; nắm vững kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và quản trị nhân lực các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập và có năng lực làm việc theo nhóm; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc

          - Về kiến thức: Cử nhân Quản trị kinh doanh chất lượng cao được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản trị chung (Quản trị chiến lược, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự…) và quản trị điều hành (Quản trị tác nghiệp, quản trị chất lượng, văn hoá doanh nghiệp…) trong các loại hình doanh nghiệp vận hành trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học quản trị doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam và môi trường toàn cầu hóa.

          - Về kỹ năng: Thông qua các môn học được chuẩn hóa theo chương trình tiên tiến, cử nhân Quản trị kinh doanh chất lượng cao được trang bị các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng hoạch định chiến lược, kỹ năng quản trị, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; hay các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc cá nhân, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp... Bên cạnh đó, sinh viên được tăng cường kinh nghiệm thực tế thông qua thực tập, kiến tập tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tham gia CLB phát triển năng lực lãnh đạo, tinh thần doanh nhân và kinh doanh.

          - Về thái độ: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo trong việc cập nhật các kiến thức, xu hướng quản trị mới, có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

          - Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành QTKD chất lượng cao có thể giữ vị trí là chuyên viên kinh doanh, chuyên viên kế hoạch, chuyên viên quản trị tác nghiệp, quản trị cung ứng, chuyên viên nhân sự, marketing, hành chính văn phòng... trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, hay tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc loại hình kinh doanh riêng cho bản thân; trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo hoặc cơ quan hoạch định chính sách kinh doanh.

          - Trình độ ngoại ngữ và tin học: Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh và tin học theo công bố chung về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Vinh và Chương trình Chất lượng cao. Có thể sử dụng thành thạo các kỹ năng này để đáp ứng nhu cầu thực tiễn doanh nghiệp.

 

3. Những điểm nổi bật của chương trình

            - Môi trường học tập: Hầu như các học phần chuyên ngành đều được giảng dạy bằng Tiếng Anh (chiếm 30% tổng số TC toàn khóa học). Tham gia giảng dạy Chương trình Chất lượng cao là các giảng viên uy tín của Đại học Vinh có bề dày về chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ được đào tạo ở nước ngoài.

            - Hoạt động thực tế doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm: Hàng năm sinh viên Chương trình Chất lượng cao đều được đi thực tế doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm.

            - Cơ sở vật chất: Sinh viên được học tập tại các giảng đường tốt nhất của Trường Đại học Vinh.

          - Bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Trường Đại học Vinh cấp. Sau khi nhập học, thông qua thi tuyển bằng hình thức phỏng vấn và test tiếng Anh đầu vào nhà trường sẽ lựa chọn những sinh viên xuất sắc vào Chương trình Chất lượng cao. Vì vậy, chất lượng sinh viên Chương trình Chất lượng cao thường ở mức cao hơn so với sinh viên các lớp đại trà truyền thống cùng chuyên ngành.

          Trong quá trình học tập sinh viên được học tập, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong môi trường hiện đại, tiên tiến nên sinh viên tốt nghiệp Chương trình có nhiều ưu thế hơn so với các sinh viên khác như:: môi trường học tập, phát huy năng lực bản thân, sự năng động, khả năng đáp ứng công việc ở mọi hoàn cảnh, trình độ tiếng Anh, tin học thành thạo…

 

Bộ môn QTKD - Khoa Kinh tế, trường ĐH Vinh