I/ Hình thức đào tạo Ngành 2

Đào tạo ngành 2 là việc sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ 2 để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. Khi đang học ngành thứ nhất sinh viên đã có thể đăng ký học ngành thứ 2; Đối với học phần chung ở 2 ngành, nếu có điểm tích lũy cao hơn thì điểm tích lũy có tác dụng cho cả 2 ngành; Nếu học yếu kém ở 1 trong 2 ngành thì phải dừng học ngành 2; Sinh viên sinh hoạt lớp với lớp sinh hoạt của ngành 1. Khi sinh viên đã tốt nghiệp ngành 1 sẽ sinh hoạt tại khoa quản lý ngành 2 cùng với khóa nhập học của mình; Hiện nay, học ngành 2 ở Trường ĐH Vinh thuộc hệ đào tạo chính quy.

Học 2 ngành sinh viên sẽ được gì?

(1)              Nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường việc làm: Sinh viên thường chọn ngành 2 để bổ trợ cho ngành thứ nhất. Cũng có khi khi thấy ngành học thứ nhất của mình đang bão hòa khó tìm việc, nên học một bằng khác để dễ tìm việc hơn.

(2)              Tăng khả năng chịu được áp lực công việc lớn: Bằng việc liên tục đi học và tiếp thu kiến thức, bạn sẽ rèn luyện cho bản thân sống năng động hơn, học nhiều cũng tạo cho mình một cường độ làm việc lớn, để rồi khi đi làm, cũng với thói quen đó, những kiến thức đã được tích lũy thì sẽ dễ chịu được những áp lực trong công việc.

(3)              Sẽ thành đạt hơn trong công việc vì ngành 2 sẽ phục vụ cho công việc mà có liên quan đến nghề nghiệp của bạn (VD: QTKD và luật; TCNH và ngoại ngữ,…), bởi cái này sẽ bổ trợ cho cái kia, và phòng khi điều kiện không cho phép theo đuổi chuyên môn chính của mình.

Bên cạnh đó, thời gian học 2 ngành sẽ nhanh hơn học thêm một văn bằng đại học nữa. Sinh viên chỉ mất thêm 1-2 năm nữa là có thể lấy được bằng đại học thứ 2. Sinh viên có thể rút ngắn thời gian học bằng cách đăng ký thêm tín chỉ hoặc học thêm kỳ hè. Nhà trường tạo điều kiện để các sinh viên ngành 2 có thể ra trường sớm bằng nhiều phương thức học đẩy nhanh tiến độ.

Khung chương trình đào tạo ngành 2

Đối với sinh viên được xét học ngành 2 khối ngành Kinh tế thì khi vào học ngành đào tạo nào thì phải học theo chương trình đạo tạo của ngành đào tạo đó. Sinh viên học ngành 1 thuộc khối ngành kinh tế ngoài các học phần tương đương đã chuyển điểm thì sinh viên sẽ phải học từ 25-30% chương trình. Đối với sinh viên học ngành 1 không thuộc khối ngành kinh tế, ngoài các học phần tương đương đã chuyển điểm thì sinh viên phải học ngành 2 khối ngành kinh tế khoảng 60% chương trình.

 Điều kiện và thời gian đăng ký học ngành 2:

            Thời gian đăng ký học ngành 2: sau khi kết thúc học kỳ 1 năm thứ nhất (đợt 1) hoặc sau khi kết thúc năm học thứ nhất (đợt 2)

Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy của năm học thứ nhất đạt từ 2.00 điểm và khối lượng học tập đã tích lũy phải đạt từ 30 tín chỉ trở lên (không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh)

II. Hình thức đào tạo văn bằng 2

Với mục tiêu đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội. Hình thức đào tạo văn bằng 2 có thể là chính quy hoặc vừa làm vừa học;

Học văn bằng 2 có lợi ích gì?

 

            Với hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người học chủ động lựa chọn các học phần, thời gian học, lớp học phù hợp với kế hoạch cá nhân.

            Để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, Nhà trường mở lớp vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, người học có thể tốt nghiệp sớm trước thời hạn.

Thêm vào đó, cơ hội việc làm cho văn bằng 2 cao vì người học nắm bắt tốt xu hướng việc làm để đáp ứng nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp do đó tăng khả năng tuyển dụng, được các doanh nghiệp, tổ chức đánh giá cao về chuyên môn và năng lực làm việc.

Khung chương trình đào tạo Văn bằng 2

Học văn bằng 2 ngành đào tạo nào thì phải học theo chương trình đạo tạo của ngành đào tạo đó. Học viên có văn bằng 1 thuộc khối ngành kinh tế ngoài các học phần tương đương đã chuyển điểm thì học viên sẽ phải học các học phần bắt buộc tương ứng 50% chương trình. Đối với học viên văn bằng 1 không thuộc khối ngành kinh tế, ngoài các học phần tương đương đã chuyển điểm thì học viên phải học các học phần bắt buộc khoảng 65% chương trình.

 Điều kiện và thời gian đăng ký học văn bằng 2:

 ·        Văn bằng 2 chính quy

Thí sinh đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

Thí sinh mua hồ sơ tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.

     ·        Văn bằng 2 vừa làm vừa học:

Thí sinh đã tốt nghiệp đại học và đã được cấp bằng tốt nghiệp.

Thí sinh mua hồ sơ và đăng ký xét tuyển tại Khoa kinh tế, Trường Đại học Vinh.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

Lưu ý: Trường không giới hạn thời gian thu nhận hồ sơ. Trường tổ chức lớp khi có đủ thí sinh đăng ký xét tuyển.