Lịch thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra (B1) cho sinh viên khóa 54, hệ chính quy đợt tháng 10/2016

 

Nhằm giúp sinh viên chủ động trong kế hoạch học tập, sớm hoàn thành yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ để đảm bảo tốt nghiệp cuối khóa đúng thời hạn quy định, Trung tâm Đào tạo liên tục thông báo lịch ôn tập, bồi dưỡng và thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra (B1) trong tháng 9, 10/2016 như sau:

1. Lịch ôn tập: Sinh viên có nhu cầu ôn tập, trực tiếp đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục, dự kiến ngày 27/9/2016 khai giảng các lớp ôn tập theo kế hoạch.

2. Lịch thi: Trong tháng 10/2016, Nhà trường sẽ tổ chức 2 đợt thi.

- Đợt 1: Thi vào ngày 15/10/2016.

+ Sinh viên đăng ký thi từ ngày 20/9/2016 đến 30/9/2016; 

+ Nộp lệ phí thi từ ngày 03/10 đến ngày 10/10/2016. 

- Đợt 2: Thi vào ngày 29/10/2016.

+ Sinh viên đăng kí thi từ ngày 11/10/2016 đến ngày 17/10/2016;

+ Nộp lệ phí thi từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2016.

Lưu ý: Tất cả sinh viên khóa 54 hệ chính quy chưa thi hoặc thi chưa đạt đều có thể đăng ký thi trong các đợt thi nói trên; riêng sinh viên các Khoa: Luật, Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn và Giáo dục chính trị phải hoàn thành đăng kí và thi muộn nhất vào đợt thi ngày 29/10/2016 (Lịch thi ngày 23/10/2016 theo công văn số 1037/ĐHV-ĐTLT của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh được chuyển sang thi ngày 29/10/2016).

3. Liên hệ:

- Sinh viên đăng kí ôn tập và đăng kí thi tại Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0.

- Sau khi đăng kí thi, sinh viên nộp lệ phí thi tại Phòng thu học phí, tầng 1, sảnh nhà B2.

- Lệ phí thi và học phí ôn tập thu theo quy định của Nhà trường đã được thông báo.

Lưu ý:  Khi nộp lệ phí thi sinh viên phải định khoản Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1

- Thông tin chi tiết, liên hệ tại Văn phòng Trung tâm đào tạo liên tục, điện thoại: 0383.733666; hoặc 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như); 0917.761289 (cô Lê Thị Hà).