TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 16 tháng 09 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

(V/v: Xét công nhận tốt nghiệp cho khóa 53 trở về trước các ngành Kinh tế)

 

 

 

Kính gửi:   - Sinh viên hệ chính quy các lớp khóa  53 trở về trước

 

 

Căn cứ công văn số 1096/ĐHV – ĐT, ngày 16/09/2016 về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 khóa 53 trở về trước;

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên.

Khoa Kinh tế - trường Đại học Vinh, thông báo cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2016 làm đơn xét công nhận tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp và nộp cho Trợ lý đào tạo vào giờ hành chính từ ngày 19/09/2016 đến ngày 26/09/2016 để khoa lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Quy trình và hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung như sau:

1. Sinh viên kiểm tra lại học phần đã hoàn thành và điểm tích lũy trên trang các nhân.

2. Sinh viên làm 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp bổ sung;

- Bản sao chứng chỉ GDTC, GDQP-AN;

- Bảng ghi kết quả học tập (gặp chuyên viên văn phòng khoa in)

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm toàn khóa hệ cao đẳng (đối với sinh viên liên thông)

3. Sinh viên nộp hồ sơ cho Trợ lý đào tạo của Khoa muộn nhất vào 16h00 ngày 26/09/2016.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng đọc công văn 1096/ĐHV – ĐT, ngày 16/09/2016 đính kèm.

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

(Đã ký)

 

 

 

PGS.TS. BÙI VĂN DŨNG

thongbao_xettotnghiep.doc