Trường Đại học Vinh là trường Đại học trọng điểm quốc gia, là một trong 10 trường đẹp nhất Việt Nam. Nhà trường có chỗ ở nội trú cho 100% sinh viên ở xa đến học tập tại trường, thư viện trường thoáng - mát - sạch - đẹp với tài liệu học tập phong phú; sinh viên học tập ngành Kinh tế nông nghiệp trường Đại học Vinh ngoài những chính sách ưu đãi những chính sách của nhà nước, còn có chính sách ưu đãi của trường Đại học Vinh.

Từ năm học 2016-2017 ngành Kinh tế nông nghiệp được chuyển từ cơ sở 2 lên đào tạo tại cơ sở 01 (số 182 Lê Duẩn, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Vì vậy, sinh viên có cơ hội học thêm ngành 2 các ngành trong trường Đại học Vinh (với lượng kiến thức tăng thêm 25% so với tổng kiến thức trong chương trình đào tạo đại học ngành 1). Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp có thể học tiếp chương trình đào tạo Sau đại học Kinh tế, Quản lý kinh tế ngay tại khoa Kinh tế trường Đại học Vinh.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kinh tế Nông nghiệp sẽ được trang bị: Kiến thức chung về Kinh tế, Quản lý và Quản trị kinh doanh; Kiến thức sâu về Kinh tế, Quản lý và Phát triển Nông nghiệp nông thôn. (Được đào tạo các môn học: 75% kiến thức chung với ngành kinh tế, 25% kiến thức chuyên sâu ngành kinh tế nông nghiệp); Kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách và triển khai thực hiện giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực, các cấp khác nhau của ngành Nông nghiệp và khu vực nông thôn; Kỹ năng triển khai thực hiện giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các các lĩnh vực khác có liên quan.

Vị trí việc làm của sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan Nhà nước, các Bộ, các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên môi trường, Lao động và các vấn đề xã hội, Tài chính ngân hàng, …Nhân viên, cán bộ quản lý, chuyên gia trong các tổ chức trong nước, ngoài nước và các dự án quốc tế liên quan Nông nghiệp & PTNT. Giảng viêng, nghiên cứu viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Viện nghiên cứu… Cán bộ nhân viên trong các Công ty, Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, Ngân hàng, Tài chính, Tín dụng, các Tổng công ty Nhà nước…..Công tác trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân,….

Năm 2017, Ngành Kinh tế nông nghiệp, khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh xét tuyển tổ hợp môn: A (Toán, Vật lý, Hoá học), A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và D (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia.

Khoa Kinh tế trường Đại học Vinh cam kết sẽ tư vấn giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp và sinh viên có thể việc làm phù hợp ngay sau khi ra trường với mức lương hấp dẫn.