#Tỷ lệ có việc làm trong năm đầu tốt nghiệp đạt trên 85%

#Được đào tạo tất cả kỹ năng mềm trong quá trình học tập, rèn luyện

#Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại với bề dày hơn 15 năm

#Đã và đang có quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế

#Có quan hệ hợp tác với các trường Đại học và Viện Nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế

🔆KHOA KINH TẾ - ĐẠI HỌC VINH TUYỂN SINH 2019💯

#Tại đây, chúng tôi đào tạo những gì?

✈️Ngành KẾ TOÁN
Mã ngành: 7340301

✈️Ngành TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại)
Mã ngành: 7340201

✈️Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã ngành: 7340101

✈️Ngành KINH TẾ (Chuyên ngành Kinh Tế Đầu Tư)
Mã ngành: 7310101

✈️Ngành KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Mã ngành: 7620115

⭕#Đăng ký xét tuyển ngay với các phương thức sau💢
✔️Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
✔️Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT