Được thành lập từ năm 2003,  hiện tại Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh là nơi chắp cánh những ước mơ khởi nghiệp, nơi đào tại hệ cử nhân kinh tế hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm hiện tại công tác ở khoa có: 01 Phó Giáo sư, 20 Tiến Sĩ, 38 Thạc Sĩ và nghiên cứu sinh (đội ngũ cán bộ có học vị TS trở lên chiếm gần 40%), khoa Kinh tế được biết đến là nơi đào tạo uy tín những chuyên ngành như: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng thương mại, Tài chính doanh nghiệp), Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đầu tư, Quản lý kinh tế), Kinh tế nông nghiệp. Tháng 2/2019, chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh của khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia Hà nội đánh giá đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra hệ đào tạo sau đại học cũng được quan tâm, đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế; Tiến sỹ Quản lý kinh tế. Quy mô đào tạo của khoa hiện nay là một trong những khoa/viện có số người học đông nhất của trường Đại học Vinh.

Khoa Kinh tế được Nhà trường tập trung đầu tư cơ sở vật chất và kỹ thuật để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.