Chương trình đào tạo: Ngành Quản trị kinh doanh cập nhật các khung chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh đang được giảng dạy tại các trường được các trường kinh tế hàng đầu trong và ngoài nước giảng dạy. Bao gồm khối kiến thức đại cương, kiến thức khối ngành và kiến thức chuyên ngành. chương trình giúp sinh viên tiếp cận tất cả các lĩnh vực như Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất tác nghiệp, Quản trị thương hiệu, Quản trị Marketing….trong một tổ chức, công ty cả góc độ lý thuyết và thực tế. Ngoài ra chương trình ngành Quản trị kinh doanh còn có nhiều học phần giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm. Các học phần được thiết kế đa dạng theo hướng cung cấp kiến thức lý thuyết đồng thời tăng cường rèn luyện khả năng tư duy, làm việc độc lập.

Môi trường học tập: Học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Vinh sinh viên không những được trang bị những kiến thức nền tảng đại cương về ngành học mà còn có cơ hội tiếp cận với thực tế thông qua quá trình thực hiện các hoạt động giảng dạy gắn với thực tiễn kinh doanh. Phương pháp giảng dạy thường xuyên được đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động của sinh viên, tăng cường việc trao đổi thảo luận, ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong giảng dạy.

 

Trang bị kỹ năng thực tế: Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hướng tiếp cận CDIO luôn chú trong thực hành và trải nghiệm thực tế. Sinh viên chuyên ngành QTKD có đặc quyền được tham gia các chuyến company visits, được tận mắt tham quan và có những buổi học ngay tại cơ sở làm việc của các công ty tập đoàn lớn như Unilever, Deloitte, VSIP, TH True Milk... Đặc biệt, trường còn cung cấp các mô hình thực hành doanh nghiệp ảo, sinh viên sẽ được yêu cầu tự đề ra chiến lược kinh doanh của mình hoặc giải pháp thực tế cho từng vấn đề tại công ty, doanh nghiệp để có cái nhìn đa chiều, bao quát hơn về nghề nghiệp mà mình đang theo đuổi, từ đó có thể thích nghi và ứng biến linh hoạt.