Ngành Kế toán – trường Đại học Vinh chính là nơi cam kết đào tạo cho xã hội những kế toán viên có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế thời đại 4.0. Đến với ngành Kế toán – trường Đại học Vinh sinh viên sẽ được tiếp cận mô hình đào tạo tiên tiến CDIO, bài toán giải quyết tính phù hợp giữa giáo dục và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, tạo ra sự cân bằng giữa năng lực sinh viên được đào tạo và yêu cầu của công việc thực tế.

Khi đến với ngành Kế toán – trường Đại học Vinh các bạn sinh viên sẽ được tiếp cận với mô hình doanh nghiệp và bộ máy kế toán thực tế tại Công ty mô phỏng và trực tiếp thực hành các nghiệp vụ kế toán trên phần mềm kế toán MISA mới nhất, phổ biến nhất trước khi ra trường.


Đặc biệt, ngành Kế toán thường xuyên tổ chức cho sinh viên  đi thực tế để tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Đây là một trong những hoạt động bổ ích nhằm giúp cho sinh viên  phát huy được sự năng động, tăng khả năng chủ động tìm tòi học hỏi, tiếp cận tình hình thực tế và tăng khả năng nắm bắt công việc trước khi bước vào giai đoạn thực tập.