Thứ hai, ngày 29 tháng 5 năm 2017
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Học phí tùy theo số tín chỉ em đăng ký học em nhé!
Khối ngành Kinh tế (có học GDTC, GDQP trong học kỳ II) thì:
Số tiền = [15 tín chỉ x 225.000đ] + [(1 tín chỉ + 4 tín chỉ x 1,3) x 225.000đ] + [(5 tín chỉ + 3 tín chỉ x 1,2) x 225.000đ]
Trong đó:
Đoạn 1: 15 tín chỉ (không tính thể chất và quốc phòng.
Đoạn 2: 1 tín chỉ GDTC lý thuyết tính học phí bình thưởng; 4 tín chỉ GDTC CLB nhân hệ số 1,3.
Đoạn 3: 5 tín chỉ GDQP lý thuyết tính học phí bình thưởng; 3 tín chỉ bắn súng, tập luyện nhân hệ số 1,2.
Nếu sinh viên chưa học GDQT và GDQP thì bỏ qua 2 đoạn sau.
(N)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Kinh tế. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269 Email: phonglk@Vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Bùi Văn Dũng- Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.