Thứ năm, ngày 18 tháng 1 năm 2018
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Em đến tại Bộ phận Xử lý học vụ (Phòng Đào tạo) Trường Đại học Vinh: Tầng 1, Nhà Điều hành
Hoặc Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh: Tầng 5, Nhà Điều hành
để xin reset lại mật khẩu.
A
Được em nhé!
a) Đăng ký học các ngành sư phạm
- Tổng điểm tuyển sinh đại học năm 2016 đạt từ 15.00 điểm trở lên;
- Điểm trung bình chung tích lũy của học kỳ I, năm học 2016 - 2017 đạt từ 2.50 điểm và khối lượng học tập đã tích lũy trong học kỳ I đạt từ 15 tín chỉ trở lên. (không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh);
- Ngoại hình cân đối, không có dị tật, dị hình, không nói ngọng, nói lắp, không vi phạm kỷ luật.
b) Đăng ký học các ngành ngoài sư phạm
Điểm trung bình chung tích lũy của học kỳ I, năm học 2016 - 2017 đạt từ 2.00 điểm và khối lượng học tập đã tích lũy trong học kỳ I phải đạt từ 15 tín chỉ trở lên (không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).
A
Em đến tại Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hướng dẫn em nhé!
A
Em đến Bộ phận Xử lý học vụ (Tầng 1, Nhà Điều hành) hoặc Trung tâm CNTT (Tầng 5, Nhà Điều hành) để được hỗ trợ
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Kinh tế. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3856394 Fax: (038)3855269 Email: phonglk@Vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Bùi Văn Dũng- Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.