Lịch Công tác tuần 02

Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 02

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 11/9/2017

07:30

Đón tiếp sinh viên khóa 58 nhập học (đợt 3)

Phòng CTCT-HSSV

Theo Công văn số: 886/ĐHV-CTCT-HSSV ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Hội trường A

08:30

Giao ban hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

Đ/c Nguyễn Thị Thu Cúc – Trưởng Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Văn phòng khoa

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - TP CTCT-HSSV

Trợ lý QLHSSV các khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 12/9/2017

09:30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao học khóa 23

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

BGH; Trưởng các đơn vị: TTrGD, HCTH, CTCT-HSSV, KH-TC, ĐBCL; Toàn bộ cán bộ, viên chức phòng ĐT SĐH; Trưởng các khoa, viện có đào tạo sau đại học

 

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 13/9/2017

17:00

 

Họp BTV Đoàn trường

Đ/c Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn TN

 

BTV Đoàn trường

Văn phòng Đoàn trường

Thứ Năm, ngày 14/9/2017

19:30

 

 

 

Họp về công tác phòng chống cơn bão số 10

 

Đ/c Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng.

Ban phòng chống bão lụt theo công văn số: 1077/ĐHV-HCTH ngày 13/9/2017; Trung đội dân quân tự vệ; Trợ lý QLSV các khoa, viện; Sinh viên theo QĐ điều động của Nhà trường

 

 

 

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 15/9/2017  

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 16/9/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 17/9/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú