1
Bạn cần hỗ trợ?
08:33 19/11/2019

Lịch công tác tuần 06

Lịch công tác tuần 07

Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 30/9/2019

09:00

Họp trực tuyến với GS Peter Grey (Hoa Kỳ) về Kiểm tra, đánh giá

(Phòng Quản trị và Đầu tư chuẩn bị CSVC)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO, phòng Đào tạo;

- Đại diện các khoa/viện (làm việc bằng tiếng Anh)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường về công tác năm học 2019 - 2020

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy

- BTV Đảng ủy

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Trưởng các đơn vị: VP Đảng - Đoàn thể, TCCB, HCTH, KHTC, CTCT HSSV, TT DV HTSV&QHDN, QT&ĐT, BQL CS2, BQL Đề án NN 2020

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm 2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Phòng họp tầng 1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

16:30

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với Khoa Luật

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy

Tổ công tác (đ/c Bằng, đ/c Tiến, đ/c Dũng, đ/c Tuấn); cán bộ, viên chức toàn khoa Luật

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

19:30

Lễ Tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2018 - 2019 và Tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng tác giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ III; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Trường Đại học Vinh nhân dịp 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 01/10/2019

07:00

Khai giảng khóa học GDQP, AN - GDTC đợt 2, học kỳ I năm học 2019 - 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện P. Đào tạo, CTCT-HSSV, BQL Cơ sở II, Khoa GDTC;

- Lãnh đạo, CBVC Trung tâm GDQP&AN

Trung tâm GDQP&AN

08:00

Họp Ban chỉ đạo Tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL Chương trình ETEP;

- BGĐ TT BDNVSP;

- Đại diện các đơn vị: Viện SP Tự nhiên: (đ/c Giang); Viện SP Xã hội (đ/c Tài; Khoa Giáo dục (đ/c Cường); Phòng KHTC (đ/c Tuấn); Phòng QT&ĐT (đ/c Sáng); TT CNTT (đ/c Cường); Phòng Đào tạo (đ/c Mỹ)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp giảng viên tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Ban chỉ đạo công tác bồi dưỡng và các giảng viên tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với Trường Trung học phổ thông Chuyên

Đ/c Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy

Tổ công tác (đ/c Bằng, đ/c Dũng, đ/c Tuấn); cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 02/10/2019

07:00

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết)

- TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6 (2 phòng); Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:00

Họp triển khai kế hoạch phát triển năng lực Sư phạm của Nhà trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

- Trưởng đơn vị các phòng/ban/trung tâm và viện/khoa sư phạm;

- BQL Chương trình ETEP;

- Ban Giám sát - Đánh giá Chương trình ETEP.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:00

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết)

- TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6 (2 phòng); Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 993/QĐ-ĐHV, ngày 13/5/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phiên quý III năm 2019

Đ/c Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 03/10/2019

07:00

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết)

- TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6 (2 phòng); Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

07:30

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 10/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

13:00

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết)

- TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Phòng họp tầng 6 (2 phòng); Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Nghệ An

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

15:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tỉnh ủy Nghệ An

Đ/c Đinh Xuân Khoa

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

19:00

Hội nghị Cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 10 năm 2019

- BTV Đoàn Thanh niên,

- BTK Hội Sinh viên

Theo Thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019

07:30

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An

Đ/c Nguyễn Hồng Soa

Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, đường Lê Mao

14:00

Hội thảo 70 năm tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An

- Đ/c Đinh Xuân Khoa,

- Đ/c Trần Bá Tiến

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019

08:00

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên

TS. Nguyễn Ngọc Hiền,

Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An;

- Đại diện lãnh đạo phòng TCCB, phòng HCTH;

- Học viên có tên theo QĐ

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

08:30

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên học CĐ 1

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

Các học viên có tên theo QĐ

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019

07:00

Ngày “Chủ nhật Xanh”

BTV Đoàn TN

- BCH các ĐV, LCĐ,

- SVTN các ĐV, LCĐ

Khuôn viên Nhà trường tại CS1 và CS2

07:00

Chương trình “Tập huấn Cán bộ Hội Sinh viên toàn Trường 2019” (Cả ngày)

Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường

Khách mời; Cán bộ Hội SV toàn trường

Hội trường A; Sân KTX số 5

Cả tuần

 

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Khoa Kinh tế. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383.855452 (Số máy lẻ: 238) Email: khoakinhte@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Thị Thu Cúc- Trưởng khoa
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.