Lịch công tác tuần 03

Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 17/09/2018

08:00

Giao ban hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

Đ/c Nguyễn Thị Thu Cúc – Trưởng Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Văn phòng khoa

08:00

Nhập học cho LHS Lào trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 và LHS Lào học Tiếng Việt

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT - HSSV

- Đại diện các đơn vị: CTCT-HSSV, KH-TC,Nội trú, Y tế, CNTT;

- TL QLSV các khoa, viện có Lưu học sinh nhập học.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Đặng Thị ThuPhó TP. CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

Trợ lý QLHSSV các viện, khoa đào tạo, trường trực thuộc

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 18/09/2018

10:30

Họp Công đoàn Trường

Đ/c Phạm Thị Bình - Chủ tịch

Ban Thường vụ Công đoàn

VP Đảng - Đoàn thể

Thứ Tư, ngày 19/09/2018

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 20/09/2018

09:30

Họp chuẩn bị khai giảng khóa đào tạo thứ 59 và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH, Chủ tịch HĐT;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, QT&ĐT, HCTH, KH-TC, TT DV, HTSV&QHDN, Đoàn TN, Hội SV, ĐBCL;

- Trưởng các khoa/viện, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Nghiệm thu giáo trình “Phân tích chính sách”của TS. Thái Thị Kim Oanh (chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB (tầng 5, Nhà Điều hành)

15:00

Nghiệm thu giáo trình “Quản lý nhà nước về kinh tế” của TS. Trần Thị Hoàng Mai (chủ biên)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB tầng 5, Nhà Điều hành

16:15

Dự giờ giảng viên tập sự cấp Khoa

GVTS Trần Diệu Linh

BCN Khoa, cán bộ BM QTKD

Phòng học B3 403

Thứ Sáu, ngày 21/09/2018

10:30

Họp trực tuyến với Giáo sư Hồ Tấn Nhựt

GS.TS Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng

-Trưởng các khoa/viện: Kỹ thuật-Công nghệ; Luật; Giáo dục; Sư phạm xã hội.

- Phòng Đào tạo.

- Chủ nhiệm đề tài nhập môn ngành: Kỹ thuật; Kinh tế; Sư phạm; Khoa học xã hội và nhân văn; Nông lâm ngư và môi trường.

- Nhóm nghiên cứu CDIO

- TS. Cao Thanh Sơn; TS. Ngô Thị Quỳnh Nga; TS. Chu Thị Hà Thanh; TS. Nguyễn Văn Đại và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Seminar đề tài cấp trường

Đ/c Trần Văn Hào

Cán bộ BM QTKD

Văn phòng khoa

Thứ Bảy, ngày 22/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 23/09/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú