Lịch công tác tuần 04

Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 04

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24/09/2018 đến ngày 30/09/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/09/2018

07:30

Lễ dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh

PGS.TS. Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, HCTH, Đoàn TN, Hội SV.

- Đại diện lãnh đạo và TL.QLSV các khoa/viện.

- BCH, BCS các lớp khóa 59, SV khóa 59 được khen thưởng, sinh viên xuất sắc năm học 2017-2018 và SV được nhận HB tài trợ.

Quảng trường Hồ Chí Minh

08:00

Giao ban hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

Đ/c Nguyễn Thị Thu Cúc – Trưởng Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Văn phòng khoa

15:00

Tập huấn nghi thức tuyên thệ cho sinh viên khóa 59 và HSSV được tuyên dương

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT - HSSV

- Cán bộ Phòng CTCT-HSSV;

- Bí thư và lớp trưởng các lớp khóa 59;

- Sinh viên xuất sắc, sinh viên được khen thưởng và sinh viên được nhận học bổng tài trợ.

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 25/09/2018

07:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 21/TT-ĐHV ngày 19/9/2018

Hội trường A

19:30

Lễ khai giảng khóa đào tạo thứ 59, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc năm học 2017 - 2018 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1959 - 2019)

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo thông tri triệu tập số 22/TT-ĐHV ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng.

Sân khấu Science Square

Thứ Tư, ngày 26/09/2018

13:30

Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Hội nghị tổng kết bộ phận xử lý học vụ

Phòng Đào tạo

Trung tâm CNTT; Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập các khoa, viện

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 27/09/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 28/09/2018

13:30

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nhật

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT - HSSV

Sinh viên theo điều động của Phòng CTCT-HSSV và các khoa/viện.

Hội trường Diamond, Khách sạn Giao tế Vinh

19:00

Chương trình chiếu phim “Tuần văn hóa Việt Nhật”

ThS. Hoàng Ngọc Diệp, Phó trưởng phòng CTCT - HSSV

Sinh viên theo điều động của Phòng CTCT-HSSV và các khoa/viện.

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 29/09/2018

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 30/09/2018

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú