Lịch Công tác tuần 18

Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 18

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2016)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 26/12/2016

07:30

 

Tập huấn Ứng dụng thương mại điện tử

 

Trung tâm  

DV, HTSV&QHDN

 

Sinh viên (theo Công văn số 1500/ĐHV-HTSVQHDN ngày 22/12/2016) Các cán bộ liên quan.

Tầng 7 Nhà Điều hành.

13:30

Giao ban hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

Đ/c Bùi Văn Dũng – Trưởng Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Văn phòng khoa

13:30

Tập huấn Ứng dụng thương mại điện tử

Trung tâm  

DV, HTSV&QHDN

 

Sinh viên (the Công văn số: 1500/ĐHV-HTSVQHDN ngày 22/12/2016)Các cán bộ liên quan.

Tầng ,  Nhà Điều hành.

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 27/12/2016

08:00

Họp BM TCNH

Đ/c Đặng Thành Cương

Cán bộ BM TCNH

Văn phòng khoa

Thứ Tư, ngày 28/12/2016

09:30

Họp BM Kinh tế

Đ/c Nguyễn Hoài Nam

Cán bộ BM Kinh tế

Văn phòng khoa

Thứ Năm, ngày 29/12/2016

19:00

Chương trình “Dạ hội Chào Xuân 2017”

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Phòng CTCT-HSSV

- Đại biểu có Giấy mời

- Kế hoạch số 203-KH/ĐTN của BTV Đoàn trường.

Trung tâm GDQP - An ninh Vinh

Thứ Sáu, ngày 30/12/2016  

08:00

Họp BM QTKD

Đ/c Hồ Diệu Ánh

Cán bộ BM QTKD

Văn phòng khoa

14:00

Họp Hội đồng xét chọn tập thể/cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN trọng điểm cấp Trường năm 2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng

Theo quyết định, các thành viên tham gia đề tài và những người quan tâm

Phòng 06, tầng 6, Nhà điều hành

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 1/2017.

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

 

- Đại biểu có giấy mời

- Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN - Hội SV

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 31/12/2016

13:30

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017; quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng ủy Trường

Theo Thông tri triệu tập số: 04 - TTr/ĐU ngày 28/12/2016: BCH Đảng bộ Trường, BGH; BCH các đảng bộ bộ phận, BCH các chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng, phó các đoàn thể cấp Trường; đảng viên toàn Trường

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 01/01/2017      CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Cả tuần

 

Ghi chú