Lịch Công tác tuần 25

Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 25

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/02/2017

07:30

Semina: Đề cương chi tiết học phần Marketing và Quản trị doanh nghiệp

Đ/c Hoàng Thị Cẩm Thương

Cán bộ BM QTKD

Phòng học A1 201

08:00

Giao ban hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

Đ/c Bùi Văn Dũng – Trưởng Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Văn phòng khoa

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 21/02/2017

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 22/02/2017

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 23/02/2017

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 24/02/2017  

17:30

 

Giao ban Bí thư các Liên chi đoàn.

 

- Đ/c Nguyễn Anh Chương - Bí thư Đoàn trường

 

Bí thư các LCĐ

 

Phòng học A1 - 204

Thứ Bảy, ngày 25/02/2017

07:30

 

Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao tại cơ sở 2

- BTV Đoàn TN

- BTK Hội SV

- Phòng CTCT-HSSV

 

Đại biểu có giấy mời; Các vận động viên tham gia giải; SV khoa NLN, GDQP, GDTC; SV không chuyên học GDQP tại CS2

 

Trung tâm GDQP An ninh - Vinh, khoa Nông Lâm Ngư

Chủ Nhật, ngày 26/02/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú