Lịch Công tác tuần 39

Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 39

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 -2022

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/5/2017

08:30

Giao ban hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

Đ/c Bùi Văn Dũng – Trưởng Khoa

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Văn phòng khoa

15:00

Giao ban công tác HSSV

Đ/c Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV

Cán bộ Phòng CTCT-HSSV, Trợ lý QLSV các khoa và Trường THPT Chuyên

Phòng 6, tầng 6, Nhà Điều hành

18:00

Giao ban Bí thư Đoàn các Viện, các Liên chi đoàn

Đ/c Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường

Bí thư Đoàn các Viện, các Liên chi đoàn

Phòng học 204 - Nhà A1

Thứ Ba, ngày 30/5/2017

19:00

Chương trình Chia tay khoá cuối "Tháng 5: Ký ức và Ngã rẽ”

BTK Hội SV

Theo thông tri triệu tập

Hội trường A

19:30

Lớp QP-AN đối tượng 4 học chuyên đề 4

Phòng TCCB

Giảng viên; Học viên theo danh sách

Phòng học 302 - Nhà A1

Thứ Tư, ngày 31/5/2017

08:00

Họp tiếp tục bàn các giải pháp tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

Ban Truyền thông; Đại diện lãnh đạo các khoa, viện và Trưởng các bộ môn (theo Danh sách kèm theo CV số: 589/ĐHV-HCTH ngày 29/5/2017)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Tổng kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, Hội thi Sinh viên với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, thực tập sư phạm và thực tập nghề năm học 2016 - 2017

Đ/c Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng

BGH, Chủ tịch HĐ Trường; Trưởng các đơn vị: Đào tạo, HCTH, KH-TC, TCCB, KH&HTQT, Bí thư Đoàn TN, Chủ tich Hội SV;Trưởng các Khoa/Viện; Trưởng bộ môn PPGD đối với các Khoa/Viện có các ngành Sư phạm; Trợ lý các Khoa/Viện đối với các ngành ngoài sư phạm; Cán bộ phòng Đào tạo;

 

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

19:00

Hội nghị cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 6/2017

- BTV Đoàn TN

- BTV Hội SV

Theo thông tri triệu tập của Đoàn TN - Hội SV

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 01/6/2017

08:00

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường duyệt Đại hội đại biểu Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư, Hiệu trưởng

BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn Trường: Trưởng các đơn vị: TCCB, CTCT-HSSV, HCTH, KH-TC, QTĐT, VP Đảng ủy

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường họp phiên thường kỳ tháng 5/2017

Đ/c Đinh Xuân Khoa - Bí thư, Hiệu trưởng

BTV Đảng ủy

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Nhà trường tổ chức Chương trình vui Tết Thiếu nhi

Đ/c Phạm Thị Bình -Trưởng Ban Nữ công

Đại diện Đảng ủy, BGH, Đoàn TN, Hội SV, BTV Công đoàn, Ban nữ công, Tổ trưởng Nữ công các đơn vị và tất cả các cháu là con của CBVC Nhà trường

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 02/6/2017  

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 03/6/2017

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 04/6/2017     

 

 

 

 

 

Cả tuần