LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I.    LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THANH HUYỀN;  Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 22/8/1989

Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán: Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An     

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:

Thạc sĩ TCNH                Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ: Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh; 182 - Lê Duẩn - Tp. Vinh - Ngệ An.

Điện thoại liên hệ: CQ: 0383 552496                          DĐ:  0915253186

E-mail: thanhhuyen228@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng        

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2011

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ: Tài chính Ngân hàng                       Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo:   Học viện Tài chính

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh:                Mức độ sử dụng: Bằng Cử nhân hệ vừa làm vừa học

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 - nay

Trường Đại học Vinh

 Giảng viên khoa Kinh tế

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Nắm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO ngành tài chính ngân hàng

2017

Đề tài NCKH cấp trường

Thành viên

2

Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chứng khoán và thẩm định giá theo tiếp cận CDIO

2019

Đề tài NCKH cấp trường

Thành viên

 

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức cho các hộ nghèo ở tỉnh Nghệ An

2015

Tạp chí Khoa học –Công nghệ Nghệ An,

2

Vài đánh giá thẩm định tài sản thế chấp xử lý nợ tại ngân hàng thương mại

2016

Tạp chí Tài chính

3

Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia hội nhập

2016

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

4

Giải pháp phát triển thị trường cho vay tiêu dùng ở Việt Nam

2016

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

5

Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã tại Nghệ An

2016

 Tạp chí kinh tế dự báo

6

Một số giải pháp để nâng cao tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam

2018

Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

 

3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

 

      Xác nhận của cơ quan                        Vinh.,  ngày 16 tháng 9  năm 2020

                                                                                         Người khai

 

 

                                                                                     Nguyễn Thanh Huyền