LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I.    LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN;  Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1992

Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán: TP Vinh, Nghệ An 

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:

Thạc sĩ TCNH                Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ: Giảng viên Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh; 182 - Lê Duẩn - Tp. Vinh - Ngệ An.

Điện thoại liên hệ: CQ: 0383 552496                          DĐ:  0969883558

E-mail: yennguyen1507@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại Thương

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng        

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2015

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ: Tài chính Ngân hàng                       Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo:   Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

3. Trình độ ngoại ngữ

Tiếng Anh:                Mức độ sử dụng: Ielts 6.0

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2018 - nay

Trường Đại học Vinh

 Giảng viên khoa Kinh tế

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học cùng sinh viên

Tên đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Vinh”

2. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

The determinants of liquidity risk of commercial banks in Vietnam

2019

Banks and Bank Systems

2

Impact of Board Characteristics on Bank Risk: The Case of Vietnam

2020

Journal of Asian Finance, Economics and Business

3

Determinants of Foreign Direct Investment in Nghe An Province, Vietnam

2020

International Review of Accounting, Banking and Finance

4

Các nhân tố tác động cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, nghiên cứu trường hợp sinh viên Khoa Kinh Tế, Đại học Vinh

2019

Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

5

Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động tiền gửi khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An

2020

Tạp chí kinh tế dự báo

6

Tác động của đặc điểm khách hàng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Vinh

2020

 Tạp chí Kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương

 

3. Các sách, giáo trình  phục vụ đào tạo đại học và sau đại học

 

      Xác nhận của cơ quan                        Vinh,  ngày 17 tháng 8  năm 2020

                                                                                         Người khai

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Yến.