1.Mục tiêu môn học Kiểm toán căn bản

        Cung cấp kiến thức cơ bản về Kiểm toán

        Trình bày các đặc điểm về bản chất, chức năng, vai trò của kiểm toán và lịch sử phát triển của kiểm toán; các cách phân loại kiểm toán

        Hiểu rõ các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán như: gian lận và sai sót; trọng yếu và rủi ro kiểm toán; kiểm soát nội bộ; cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán.

        Trình bày các phương pháp sử dụng trong kiểm toán và vận dụng nó để phát hiện và sữa chữa sai phạm.


2. Nội dung bài giảng

Nội dung chương trình giảng dạy môn Kiểm toán căn bản được xây dựng trên cơ sở mục tiêu môn học, theo yêu cầu CĐR ngành Kế toán.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN

1.1 Bản chất của kiểm toán

1.2 Chức năng của kiểm toán

1.3 Vai trò, ý nghĩa của kiểm toán trong nền kinh tế

1.4 Lịch sử phát triển của kiểm toán

CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN

2.1. Phân loại kiểm toán theo mục đích kiểm toán

2.2. Phân loại kiểm toán theo hệ thống bộ máy tổ chức

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KIỂM TOÁN

3.1. Gian lận và sai sót

3.2. Trọng yếu và rủi ro kiểm toán

3.3. Kiểm soát nội bộ

3.4. Cơ sở dẫn liệu

3.5. Bằng chứng kiểm toán

 

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN

4.1. Khái quát chung về hệ thống phương pháp kiểm toán

4.2. Hệ thống phương pháp kiểm toán chứng từ

4.3. Hệ thống phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

4.4. Phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán

Chương 5: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

5.1. Khái quát chung về tổ chức công tác kiểm toán

5.2. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán

5.3. Giai đoạn thực hiện kiểm toán

5.4. Kết thúc kiểm toán

CHƯƠNG 6: KIỂM TOÁN VIÊN VÀ HIỆP HỘI KIỂM TOÁN VIÊN

6.1. Yêu cầu đối với kiểm toán viên

6.2. Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên

6.3. Hiệp hội kiểm toán viên


3. Phương pháp giảng dạy

Các phương pháp giảng dạy (PPGD) sử dụng trong môn học Kiểm toán căn bản:

        Thuyết giảng kết hợp dùng bảng và bài giảng Slide

        Phát vấn: đặt câu hỏi kiểm tra quá trình tự học của Sinh viên

        Điển cứu: Đưa ra một số tình huống điển hình thực tế, từ đó phân tích giúp người học nắm rõ nội dung bài học

        Hoạt động nhóm của sinh viên: Giao bài tập làm việc nhóm; thực hiện làm việc nhóm trên lớp.

Mỗi một phương pháp dạy học đều nhấn mạnh đến một khía cạnh nào đó của quá trình học tập. Các phương pháp đều có những ưu điểm và hạn chế do vậy giảng viên cần linh hoạt trong quá trình lựa chọn các phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng người học mà mục tiêu hướng tới của môn học.

Mặc dù các phương pháp giảng dạy môn Kiểm toán căn bản nêu trên đã được các giảng viên đảm nhận môn học thực hiện khá thường xuyên. Tuy nhiên thực tế vấn có nhiều vấn đề cần trao đổi nhằm nâng cao tính hiệu quả trong quá trình giảng viên tổ chức hoạt động nhóm cho sinh viên trên lớp. Cụ thể:

        Thứ nhất: làm việc nhóm hiện nay chưa mang lại hiệu quả cao do các nguyên nhân từ tính thụ động của người học, vấn đề chưa chủ động trong tự học của sinh viên, khả năng tư duy giải quyết vấn đề, tâm lý ỷ lại một vài thành viên trong nhóm, số lượng thành viên trong lớp đông.

        Thứ hai: Giảng viên chưa thực sự nắm rõ các kỹ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện nhóm trên lớp.

4. Các kỹ thuật dạy học tích cực trong triển khai làm việc nhóm

Các kỹ thuật dạy học tích cực:

        Kỹ thuật động não

        Kỹ thuật thảo luận viết

        Kỹ thuật XYZ

        Kỹ thuật Bể cá

        Kỹ thuật mảnh ghép

        Kỹ thuật khăn phủ bàn

        Kỹ thuật chia sẻ nhóm đôi

        Bản đồ tư duy

        Kỹ thuật động não ABC

        Kỹ thuật Kipling

        Kỹ thuật KWL

Giảng viên cần nắm rõ các kỹ thuật dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động nhóm trên lớp. Cần nắm rõ ưu điểm và hạn chế của các kỹ thuật dạy học tích cực, từ đó áp dụng linh hoạt nhằm hoàn thành tốt nhất mục tiêu môn học đề ra.

Trong phạm vi môn Kiểm toán căn bản, căn cứ vào mục tiêu môn học, nội dung bài giảng, số lượng sinh viên trong lớp, nguồn lực, công cụ dạy học và sở thích- phong cách dạy của giảng viên để lựa chọn phương pháp giảng dạy, kỹ thuật giảng dạy phù hợp nhằm tăng cường khả năng tích cực của sinh viên, nâng cao hiệu quả giờ dạy và đạt được mục tiêu môn học.

Gợi ý về một số kỹ thuật ứng dụng hiệu quả trong môn Kiểm toán căn bản như sau:

-        Chương 1: Mục 1.3 Vai trò, ý nghĩa của Kiểm toán: Giảng viên cho làm việc nhóm theo kỹ thuật Động não hoặc Kỹ thuật XYZ.

-        Chương 2: Sử dụng kỹ thuật mảnh ghép nhằm đào sâu kiến thức cho người học, phát huy hiểu biết, và giải quyết những hiểu sai của sinh viên.

-        Chương 3: Mục 3.1 Kỹ thuật XYZ; Mục 3.4 Kỹ thuật bể cá

-        Chương 5: Bản đồ tư duy

-        Chương 6: Khăn trải bàn

-        Bài tập: Kỹ thuật chia sẻ nhóm đôi.

5. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phương pháp giảng dạy

        Đối với giảng viên:

Giảng viên cần thường xuyên đầu tư thời gian và công sức để thiết kế bài giảng, theo dõi hoạt động tự học của sinh viên, giúp đỡ, góp ý giúp sinh viên đi đúng hướng.

Giảng viên tích cực học hỏi, áp dụng sáng tạo công nghệ thông tin trong dạy học.

Giảng viên thường xuyên cập nhập các phương pháp giảng dạy hiện đại trên thế giới.

        Đối với sinh viên:

Luôn có ý thức tự học, tự trau dồi năng lực cá nhân

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tham gia các hoạt động trong lớp, hoạt động tự học để tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng nghề khi ra trường.

ThS.Nguyễn Thị Diệu Thúy

Bộ môn Kế toán- Khoa Kinh Tế