1. Đổi mới và sáng tạo trong dạy và học ở trường Đại học Vinh

            Năm học 2017- 2018, khóa sinh viên đầu tiên của trường Đại học Vinh được học tập dựa trên các phương pháp trải nghiệm chủ động theo mô hình CDIO. Nhà trường đã triển khai chương trình đào tạo tiếp cận CDIO đồng loạt cho 41 chương trình đào tạo (trừ Khoa giáo dục quốc phòng), với 23 học phần được giảng dạy trong học kỳ I.

Nhận thức được tầm quan trọng trong đổi mới dạy và học theo chương trình mới, nhiều giờ thao giảng cấp trường đã được đăng ký trong suốt cả học kỳ I (18 giờ, so với cả năm 2016 là 20 giờ). Nhiều Khoa/Viện có 100% cán bộ giảng dạy các học phần tiếp cận theo CDIO đăng ký thao giảng cấp Khoa và bộ môn (Khoa Kinh tế, Khoa Giáo dục, …..). Trong đó, các giờ thao giảng của thầy cô trong đoàn công tác tham gia học tập kinh nghiệm giảng dạy theo tiếp cận CDIO tại trường Đại học Quốc gia TP.HCM rất được nhà trường và tập thể giảng viên trong trường quan tâm. Mỗi giờ thao giảng có 30 - 40 cán bộ các phòng ban và giảng viên các Khoa/ Viện tham dự để cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

            Sau một học kỳ triển khai theo mô hình dạy và học mới, cho thấy sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của thầy và trò trong dạy và học. Giảng viên không còn đơn thuần đóng vai trò là người truyền đạt kiến thức mà trở thành người hướng dẫn cho sinh viên trên con đường đi tìm tri thức. Trên lớp, giảng viên đóng vai trò là người chỉ huy, người hướng dẫn trong các buổi học, tất cả các hoạt động trên lớp và ở nhà đều được sinh viên chủ động thực hiện thông qua làm việc nhóm. Kết quả ban đầu sau khi áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO trong dạy và học đã đem lại hiệu quả rất tích cực.

            * Đối với giảng viên:

- Giảng viên đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để thiết kế bài giảng khi lên lớp và theo dõi các hoạt động tự học của sinh viên, giúp đỡ khi cần thiết, trao đổi thảo luận và góp ý để người học đi đúng hướng; đóng vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi nổi của sinh viên.

- Giảng viên đã chú trọng nhiều trong chọn lọc phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu và nội dung bài giảng. Sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo nguyên tắc “lấy người học là trung tâm”, kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp giảng dạy hiện đại.

- Giảng viên tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nâng cao tính sáng tạo và trở nên linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy của mình. Cụ thể, giảng viên không chỉ bó buộc trong khối lượng kiến thức hiện có mà còn được tìm hiểu thêm về những chuyên ngành khác như tin học và học hỏi các kỹ năng sử dụng hình ảnh, âm thanh trong việc thiết kế bài giảng. Việc sử dụng cổng thông tin cán bộ là một sự đổi mới tích cực và hiệu quả trong việc chia sẻ và gắn kết thông tin giữa giảng viên và sinh viên. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn mang đến cho sinh viên những kỹ năng tin học cần thiết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây sẽ là nền tảng và sự trợ giúp đắc lực giúp học sinh đa dạng và sáng tạo các buổi thuyết trình trước lớp, đồng thời tăng cường khả năng tìm kiếm thông tin cho bài học của sinh viên.