Trong học kỳ II năm học 2017 – 2018, bộ môn Kinh tế đã triển khai việc giảng dạy học phần Thị trường vốn đầu tư cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế đầu tư thành hai phần gồm lý thuyết tại lớp học (3 tín chỉ) và thực hành trên mô hình thực hành chứng khoán với phần mềm hệ thống Core-Securities (1 tín chỉ). Trong đó, phần lý thuyết tại lớp học cung cấp sinh viên những kiến thức tổng quan về thị trường vốn mà cốt lõi là thị trường chứng khoán, các công cụ, chủ thể huy động vốn trên thị trường, hệ thống giao dịch mua bán chứng khoán, phân tích chứng khoán, phân tích rủi ro trong đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, hoạt động thuê tài chính... Học phần cũng giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng cần thiết, đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tuân thủ tác phong làm việc.

Nội dung thực hành được bố trí trong 8 tuần học cuối cùng tại phòng Chứng khoán, Trung tâm thực hành chứng khoán ảo. Phần thực hành được thiết kế với các nội dung chính sau:

- Cách đọc thông tin bảng điện tử trên sàn HOSE, HNX, tìm hiểu các chỉ số chứng khoán

- Tìm hiểu, vận dụng các quy định giao dịch, tiêu chuẩn niêm yết tại các sàn HOSE, HNX

- Thực hành phân tích vĩ mô, phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán

- Lựa chọn nhóm cổ phiếu để thực hiện phân tích đầu tư, thực hành phân tích các chỉ số cơ bản (P/E, EPS, ROA, ROE…) trong đầu tư chứng khoán

- Thực hành làm nhân viên Công ty chứng khoán (Thực hiện mở, đóng tài khoản, bổ sung thông tin, sao kê số dư tài khoản cho nhà đầu tư…)

Phần thực hành môn học này giúp sinh viênphát triển kỹ năng nghề nghiệp, thực hành các nghiệp vụ trên phần mềm hệ thống để sau này có thể thích ứng tại các vị trí khác nhau như nhà đầu tư, nhà tư vấn, môi giới; nhân viên của các công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, các tổ chức, sở ban ngành liên quan.

Tuy mới chỉ áp dụng lần đầu tiên với sinh viên khóa 56 nhưng mô hình đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía sinh viên.Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên tại phòng học mô hình thực hành chứng khoán ảo: