Hoạt động Nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một trong những hoạt động được khoa Kinh tế quan tâm, phát động ngay từ đầu năm học và khuyến khích sinh viên tham gia. Trong năm 2016 có 5 đề tài NCKH của sinh viên được triển khai, và đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu vào lúc 15h00, ngày 15/12/2016 tại phòng học A2 203.

Buổi nghiệm thu có sự tham dự của: PGS.TS Bùi Văn Dũng – Trưởng khoa Kinh tế, chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài, TS. Nguyễn Thị Thu Cúc – Phó trưởng khoa Kinh tế, TS. Hồ Mỹ Hạnh – Phó trưởng khoa Kinh tế cùng các thầy cô giáo trong hội đồng nghiệm thu, các sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên năm 2016.

Mở đầu chương trình, TS. Nguyễn Thị Thu Cúc phát biểu tình hình chung về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Kinh tế trong năm 2016. Với số lượng đăng ký ban đầu là 26 đề tài, sau khi được xét chọn tại Hội đồng khoa học, năm 2016 khoa Kinh tế có 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên được triển khai với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo theo chuyên ngành nghiên cứu. Các đề tài được triển khai gồm:

TT

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Giáo viên hướng dẫn

1

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên với dịch vụ công tại Trường Đại học Vinh

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Nguyễn Thị Hiền Lương

Nguyễn Thị Lam

TS. Nguyễn Thị Minh Phượng

2

Nâng cao khả năng khởi nghiệp cho sinh viên khoa Kinh tế thông qua việc nghiên cứu một số mô hình khởi nghiệp

Cao Thị Phương

Phạm Thành Công

Nguyễn Thị Hạnh

TS. Hồ Thị Diệu Ánh

3

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng trường Đại học Vinh sau khi tốt nghiệp

Nguyễn Quốc Thịnh

Nguyễn Thị Thanh Mai

Trần Thị Hải Phượng

TS. Nguyễn Thị Thu Cúc

4

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc học Tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ khoa Kinh tế, Đại học Vinh

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Phạm Thị Thanh Hoa

Nguyễn Thị Hiền

ThS. Lương Thị Quỳnh Mai

5

Nâng cao khả năng làm việc nhóm của sinh viên ngành Kế toán – khoa Kinh tế trường Đại học Vinh

Trần Thị Khuyên

Nguyễn Thị Quỳnh

Nguyễn Thị Quyên

ThS. Nguyễn Thị Mai Lê

 

Dưới sự điều hành của PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài, lần lượt các nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu và giải đáp những câu hỏi của Hội đồng nghiệm thu, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên tham dự. Sự đổi mới và chất lượng đề tài NCKH cấp trường năm nay đó là tất cả 5 đề tài đều sử dụng phương pháp khảo sát (thông qua các phiếu điều tra) để đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu, trên cơ sở hệ thống lý luận về vấn đề nghiên cứu và thực trạng để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của chủ đề nghiên cứu. Đặc biệt đề tài “Đánh giá sự hài lòng của sinh viên với dịch vụ công tại Trường Đại học Vinh” do sinh viên Nguyễn Thị Thanh Hiền – 54B1 KTĐT làm chủ nhiệm đề tài (TS. Nguyễn Thị Minh Phượng hướng dẫn) đã có bài báo “Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sinh viên tại Trường Đại học Vinh” đăng trên tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (tháng 5/2016). Các đề tài NCKH khác đều thiết kế phiếu điều tra với các câu hỏi có cơ sở khoa học, rõ ràng, thu thập thông tin từ sinh viên khoa Kinh tế và một số khoa khác nhằm thu thập số liệu sơ cấp cho đề tài nghiên cứu.

Cả 5 đề tài đều có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn cao, áp dụng được vào thực tiễn đào tạo, học tập tại khoa Kinh tế nói riêng và trường Đại học Vinh nói chung. Kết thúc buổi nghiệm thu, các hội đồng nghiệm thu đã họp và chấm điểm theo đúng quy định, kết quả cả 5 đề tài đều được đồng ý nghiệm thu.

Nhằm khen thưởng, động viên tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của các nhóm nghiên cứu, khoa Kinh tế đã thưởng cho mỗi đề tài 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của sinh viên khoa Kinh tế năm 2016: