Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế, Trợ lý quản lý học viên, sinh viên khoa phối hợp với Ban thường vụ Liên chi đoàn, Liên chi Hội sinh viên xây dựng chương trình tổ chức hội nghị dân chủ sinh viên cho các Lớp và Chi đoàn sinh viên đang học tập trung tại khoa . Để chương trình công tác đạt hiệu quả tốt, đúng kế hoạch, buổi hội nghị có chất lượng, cung cấp được nhiều thông tin cho các đoàn viên, sinh viên, Trưởng khoa yêu cầu Giáo viên phụ trách các lớp, Bí thư liên chi đoàn, Trợ lý quản lý học viên, sinh viên chỉ đạo các đồng chí Bí thư, lớp trưởng các lớp sinh viên triển khai họp lớp theo các nội dung sau đây:

hoi_nghi_dan_chu_sv.rar