TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

 

Kết luận sau cuộc họp giao ban đầu tuần

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

1. Tổng kết công việc trong tuần qua:

-  Đã ổn định công tác giảng dạy học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

-  Tiếp tục nhập học K59: Tính đến sáng 09/9/2018 có 839 sinh viên K59 nhập học về Khoa (QTKD: 157, Kế toán: 559, KTĐT: 50, TCNH: 72). QLSV đã xếp lớp và BCN Khoa đã phân công giảng viên hỗ trợ các lớp.

-  Bộ môn QTKD đã hoàn thành khung chương trình chuyên ngành Thương mại điện tử, trình HĐKH góp ý hoàn thiện.

-  Cao học: đã hoàn thành hồ sơ

-  Bộ môn Kinh tế đã làm việc với GS Hồ Tấn Nhựt về học phần Nhập môn theo CDIO với ý tưởng tổ chức hội chợ, phối hợp với bên CNTT để quảng bá trên website

-  Công tác sinh viên: hoàn thành rà soát sinh viên tồn đọng K51,52,53; phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp; xây dựng hướng dẫn công tác chủ nhiệm lớp và Sổ tay GVCN

-  Công tác Đoàn hội: Hoàn thành kế hoạch tổng thể các hoạt động Đoàn, hội năm học 2018-2019 trình Đảng ủy, BCN cho ý kiến.

-  Tiếp tục thu thập hoàn thiện minh chứng Tự đánh giá ngành QTKD.

 

2. Nội dung công việc trong tuần này (từ 10/9 – 16/9/2018)

-  Về giảng dạy chính quy: Nhắc nhở cán bộ nghiêm túc thực hiện giờ giấc và quy định trong việc giảng dạy. Đ/c Hạnh, Phượng, Ánh lên kế hoạch dự giờ CDIO của toàn khoa

-  Về NCKH: các tác giả bài báo đăng tạp chí khoa học trường ĐHV khẩn trương gửi lại bài cho đ/c Nam để tổng hợp và gửi Phòng Khoa học; Tổ chức seminar, hội nghị trao đổi về phương pháp giảng dạy theo CDIO: đ/c Nam và bộ môn Kinh tế phụ trách.

-  Về đề án chất lượng cao: Bộ môn QTKD và QLSV tiếp tục tuyên truyền, gặp mặt sinh viên ngành QTKD để thông tin về chương trình chất lượng cao, tổ chức test tiếng anh đầu vào.

-  Về việc viết bài đăng web: Các bộ môn, công đoàn, BT LCĐ lưu ý thường xuyên có các bài viết để làm mới subsite khoa.

-  Về công tác hỗ trợ người học: BCN Khoa đã hoàn thiện việc phân công giảng viên hỗ trợ các lớp sinh viên. Đ/c Nga QLSV rà soát sinh viên K59 quê ở miền Tây Nghệ An bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua để Khoa và Nhà trường có hỗ trợ, động viên kịp thời.

-  Tự đánh giá: Là tuần trọng tâm tiếp tục tìm mình chứng và hoàn thiện hồ sơ.

-  Thường vụ Đảng ủy cho phép bổ sung phó bộ môn cho bộ môn Kế toán và Kinh tế; Đảng ủy, BCN Khoa làm quy trình bổ nhiệm và chỉ đạo các bộ môn thực hiện.

-  19h30 ngày 10/9/2018: Họp toàn khoa tại Phòng họp nhà A1

-  19h ngày 13/9/2018: Họp lớp K59

-  8h ngày 13/9/2018: Duyệt kế hoạch công tác Đoàn - Hội năm học 2018 - 2019 tại phòng họp nhà A1

3. Nhiệm vụ trong tâm trong tuần này

-  Thực hiện quy trình giới thiệu Phó Bộ môn Kinh tế, Kế toán

-  Họp lớp K59, hoàn thiện nhân sự BCH, BCS các lớp K59

-  Duyệt kế hoạch công tác Đoàn - Hội năm học 2018 - 2019

-  Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá.

 

TRƯỞNG KHOA KINH TẾ