Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Kế toán, Tài chính - Ngân hàng như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên và các đối tượng người học có nhu cầu.

2. Lệ phí ôn tập bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ:

2.1. Chứng chỉ Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (tối thiểu 30 học viên mới mở lớp)

Thời lượng kiến thức: 75 tiết

+ Đối với các học viên tự do: 1.200.000 đồng;

+ Đối với cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên của Trường Đại học Vinh đang học tập và giảng dạy tại Trường: 1.000.000 đồng;

Kinh phí trên đã bao gồm bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ

3. Thời gian đăng ký, lịch khai giảng:

Đăng ký và nộp lệ phí: vào các ngày trong tuần

Lịch khai giảng: Đầu các tuần trong tháng

4. Liên hệ:

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh

Di động: 0941.586.688 (Thầy Hùng); 0947.626.562 (Cô Nga)