TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

(V/v: Xét công nhận tốt nghiệp cho khóa 54 trở về trước các ngành Kinh tế)

 

 

 

Kính gửi:   - Sinh viên hệ chính quy các lớp khóa  54 trở về trước

 

 

Căn cứ công văn số 93/ĐHV – ĐT, ngày 29/01/2018 về việc triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 54 trở về trước;

Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên.

Khoa Kinh tế - trường Đại học Vinh, thông báo cho các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018 làm đơn xét công nhận tốt nghiệp công nhận tốt nghiệp và nộp cho Trợ lý đào tạo vào giờ hành chính từ ngày 05/03/2018 đến ngày 09/03/2018 để khoa lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Quy trình và hồ sơ xét tốt nghiệp bổ sung như sau:

1. Sinh viên kiểm tra lại học phần đã hoàn thành, điểm tích lũy và hoàn thành học phí trên trang các nhân.

2. Sinh viên làm 02 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp bổ sung;

- Bản sao chứng chỉ GDTC, GDQP-AN;

- Bản sao chứng chỉ tiếng anh B1

- Bảng ghi kết quả học tập (gặp chuyên viên văn phòng khoa in)

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm toàn khóa hệ cao đẳng (đối với sinh viên liên thông)

3. Sinh viên nộp hồ sơ cho Trợ lý đào tạo của Khoa muộn nhất vào 16h00 ngày 09/03/2018.

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

 

(Đã ký)

 

 

 

TS. NGUYỄN THỊ THU CÚC