Chương trình bao gồm 02 nội dung chính: Báo cáo chuyên đề của PGS.TS Đặng Văn Thanh – chuyên gia kinh tế tài chính cao cấp của Quốc hội, Chủ tịch Hội Kế toán và  kiểm toán Việt Nam về “Tác động của TPP & AEC – Thời cơ và thạch thức đối với kế toán và kiểm toán” và Giao lưu giữa chuyên gia, doanh nghiệp, giảng viên, sinh viên ngành Kế toán.

    Thời gian tổ chức: 19h30 ngày 03 tháng 11 năm 2016

    Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh

    Thành phần tham dự: Đại diện Ban lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Đại diện BGH nhà trường, BCN khoa Kinh tế, Giảng viên khoa Kinh tế, sinh viên ngành Kế toán, doanh nghiệp và các đại biểu quan tâm đến Báo cáo chuyên đề.

Tin: Nhật Linh - Bộ môn Kế toán