Hiện nay khoa Kinh tế có 8 Câu lạc bộ, đội đang hoạt động rất tích và hiệu quả, gồm: CLB Tiếng Anh (EEC), CLB Hoa Chăm – pa, CLB Kế toán (AEC), CLB Khởi nghiệp (SEC), Đội Tình nguyện (VEC), đội Văn nghệ, đội Thanh niên xung kích, đội Lễ tân. Đây là nơi để các bạn sinh viên trau dồi, học hỏi thêm về chuyên môn, đồng thời cũng là môi trường rèn luyện kỹ năng mềm và phát huy sở trường của bản thân. Các bạn sinh viên đăng ký tham gia vào các CLB, đội trên tinh thần tự nguyện, dựa theo sở trường và đam mê của từng bạn.

Sau khi nhận đơn đăng ký của các bạn tân sinh viên, các CLB đội đã tiến hành sơ tuyển và phỏng vấn để chọn những thành viên có nhiệt huyết, đam mê hoạt động. Hy vọng với sự nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ, cùng với sự điều hành tốt của ban chủ nhiệm các CLB, đội, các bạn sinh viên khoa Kinh tế sẽ có được nhiều trải nghiệm mới, rèn luyện được nhiều kỹ năng cho bản thân khi hoạt động cùng các CLB, đội trực thuộc Liên chi đoàn khoa Kinh tế.

Một số hình ảnh phỏng vấn tuyển thành viên mới của các CLB, đội: