CÂU LẠC BỘ TÀI CHÍNH TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

 

Xây dựng một sân chơi bổ ích cho đối tượng chính là sinh viên ngành Tài chính -  Ngân hàng. Tạo lập một diễn đàn học thuật và môi trường tài chính thực tế hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu, trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm làm việc cho sinh viên qua đó nhằm rút ngắn thời gian hòa nhập với môi trường doanh nghiệp, giúp sinh viên ra trường làm được việc ngay, có đam mê với nghề và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Khi là thành viên của Câu lạc bộ, các bạn sẽ có được các quyền lợi như:

- Được tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.

- Được đề xuất các nguyện vọng và ý kiến chính đáng; được giúp đỡ và tạo điều kiện trong quá trình tham gia sinh hoạt.

- Được thông tin, thảo luận, góp ý, phê bình, biểu quyết các hoạt động của các câu lạc bộ (đối với thành viên)

- Được đề nghị biểu dương, khen thưởng, tặng học bổng tài trợ khi có những đóng góp tích cực, xuất sắc trong các hoạt động của Câu lạc bộ và kết quả học tập đạt loại GIỎI.

- Thành viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Nhằm mở rộng quy mô và tạo cơ hội cho các bạn Sinh viên được tham gia Câu lạc bộ trong 4 năm học tập tại Khoa Kinh tế, Câu lạc bộ định kỳ 3 tháng tổ chức 1 buổi phỏng vấn các bạn Sinh viên có nguyện vọng tham gia hoạt động. Sau buổi phóng vấn, các bạn đạt yêu cầu sẽ trở thành Cộng tác viên tham gia hoạt động cùng Câu lạc bộ. Sau quá trình 3 tháng đồng hành, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đánh giá và xét duyệt thành Thành viên chính thức. Thời gian phỏng vấn từng Quý sẽ được thông báo trên fanpage: Tài chính – Ngân hàng, Đại học Vinh.