Trong buổi sinh hoạt tháng 3 này, chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 4 đồng chí: Trần Thị Thúy Nga, Cao Thị Thanh Vân, Hoàng Thị Cẩm Thương và Nguyễn Thị Mai Lê.

Đồng chí Hồ Mỹ Hạnh - Bí thư CBCB đã tổng kết các hoạt động của chi bộ đã thực hiện trong tháng qua. Trong tháng 3/2018, chi bộ đã chỉ đạo thực hiện thành công rất nhiều công việc: tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa, báo cáo chuyên đề của PGS.TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam, hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tư nhân khu vực Bắc Trung Bộ”, dự giờ thăm lớp các cấp. Chi bộ đã triển khai thảo luận các nội dung sẽ triển khai trong tháng 4 với các nội dung chính:

-         Tăng cường tư vấn tuyển sinh, nâng cao vai trò của từng giảng viên đối với công tác tư vấn tuyển sinh.

-         Nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ người học, chăm lo hơn đối với học viên cao học và sinh viên chính quy đang theo học tại khoa. Đối với giảng viên cần đầu tư hơn vào bài giảng của mình, đổi mới phương pháp giảng dạy và quan tâm hơn đến sinh viên tại các lớp học phần.

-         Tăng cường dự giờ thăm lớp và tổ chức semina đối với các học phần đang đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO là kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Tất cả giảng viên trong khoa phải đến dự để rút kinh nghiệm.

-         Về việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ: yêu cầu từng cán bộ đăng ký trình độ ngoại ngữ mà cá nhân phấn đấu trong năm nay và gửi về cho chị bộ trước ngày 20/4/2018. Chi bộ sẽ căn cứ vào việc đăng ký này và có kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ ở nước ngoài trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh kết nạp đảng viên mới:

Đồng chí bí thư CBCB trao quyết định cho Đảng viên Nguyễn Thị Mai Lê