Năm 1975, lãnh đo ca 6 nước công nghip gm M, Anh, Đc, Pháp, Italy và Nht Bn gp nhau Ramboillet (Pháp) đ tho lun v các vn đ thế gii mà trng tâm là cuc khng hong du m đang đe da kinh tế toàn cu. K t đó đến nay, các hi ngh, din đàn đa phương vi s tham gia ca nhng nhà lãnh đo ch cht trên thế gii là mt nét ni bt trong các mi quan h quc tế. Bt đu các cuc hp thường niên t năm 1989, Din đàn hp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) cũng nm trong xu hướng y.

Là người đng đu nn kinh tế ln nht thế gii, s có mt ca Tng thng M thường thu hút được nhiu s chú ý. Nhưng năm nay, s có rt nhiu vn đ xoay quanh ông Donald Trump. Câu hi mà nhiu người đt ra s là: v Tng thng tôn sùng ch nghĩa bo h s th hin nhng gì ti mt s kin thúc đy toàn cu hóa và t do thương mi trong chuyến công du đu tiên ti châu Á k t khi nhm chc?

Kết qu bu c M 2016 đã khiến thế gii chn đng bi chiến thng thuc v mt t phú bt đng sn chưa tng tham gia vào các hot đng chính tr. Trong mt các c tri, sc hp dn ca ông nm lòng yêu nước và ni luyến tiếc quá kh vàng son. 

K t khi nhm chc, Tng thng Trump ch miêu t các ưu tiên trong chính sách đi ngoi ca mình bng nhng t ng khá mơ h. Tuy nhiên, ông th hin rõ ràng rng hàng chc năm trên thương trường đã trang b cho ông kh năng đàm phán đ mang v nhng tha thun tt hơn, thông minh hơn và cng rn hơn cho nước M, dù bng cách đe da tăng thuế gp nhiu ln hay lt li nhng hip đnh lâu đi. Theo cách nói ca ông, nhng rc ri mà M đang gp phi s được gii quyết mt cách đơn gin, d dàng và nhanh chóng ngay sau khi có mt người thích hp ngi vào phòng Bu dc.

T do thương mi chính là mt trong nhng ch đ lôi kéo ông vào thế gii chính tr. T nhng năm 1980, ông đã bày t s gin d trước chuyn các nước "la di" và cướp đi vic làm ca người M. Xut hin trên các talk show truyn hình, ông nói vi Oprah Winfrey hay Larry King rng Nht Bn đang "cướp bóc" trên quê nhà ca ông. Gn 40 năm sau, đích tn công mi ca ông là Trung Quc. 

Vi li th quyết bo v các sn phm "Made in America", Donald Trump đã "triu hi" công thc ni tiếng ca người tin nhim Ronald Reagan trong nhng năm 1980: kết hp nhng li c vũ mnh m vi vic chĩa mũi dùi tn công vào hàng hóa nhp khu, đe da châm ngòi chiến tranh thương mi đ hi thúc ngành sn xut ca nước M.


Tổng thống Donald Trump, Nước Mỹ trước tiên và APEC 2017 - Ảnh 5.

V phn mình, ông Trump đã đi xa hơn khi nhc đến c vn đ an ninh quc gia. C vn kinh tế Peter Navarro bin lun tình trng mt vic làm trong ngành sn xut đã nh hưởng đến c ngành công nghip quc phòng. Ni các ca ông Trump thm chí đã áp dng mt điu lut đã có t năm 1962 nhưng hiếm khi được s dng đ m cuc điu tra tìm kiếm nhng tác đng ca nhôm và st nhp khu đến an ninh quc gia. 

Ngay sau khi nhm chc, ông đt bút ký sc lnh rút M khi TPP – hip đnh thương mi t do xuyên Thái Bình Dương. 3 tháng sau, ông yêu cu B Thương mi M điu tra k lượng hot đng thương mi gia M và 16 quc gia, trong đó có hơn mt na là các quc gia châu Á. Trung Quc, Nht Bn, Vit Nam và Hàn Quc là nhng nước có thng dư thương mi song phương ln nht vi M. Không có gì bt ng, Trung Quc đng đu danh sách vi 350 t USD, gp 5 ln so vi nước th 2 là Nht Bn. Nguy cơ chiến tranh thương mi gia hai nn kinh tế ln nht thế gii đang ln hơn bao gi hết.

Tt c các nước k trên đu là thành viên APEC. Bên cnh đó là yêu cu đàm phán li NAFTA – hip đnh thương mi gia M và 2 thành viên APEC khác là Canada và Mexico.

Cuc gp mt ca các B trưởng ph trách Thương mi APEC (MRT) hi tháng 5 chính là cuc hp v thương mi ln nht k t khi ông Trump nhm chc. Dù sau khi s kin kết thúc, Đi din thương mi M Robert Lighthizer nói rng "Tng thng Trump rt coi trng vic tôi đến đây và th hin rng M vn s đóng vai trò quan trng trong khu vc", phn ln các phát biu ca ông ti s kin này xoay quanh chuyn M đang đi mt vi khon thâm ht thương mi khng l và cnh báo s chng li "hot đng thương mi không công bng". Miêu t s kin này, Reuters đã có mt cái tít khá đt, tm dch là: "Đi din thương mi M mang chính sách "Nước M trước tiên" đến Hà Ni".

Cho đến thi đim hin ti, ông Trump vn chưa tăng thuế đánh vào hàng hóa Trung Quc hay gn mác Trung Quc là nước thao túng tin t như đã tuyên b khi tranh c. Thế gii có th "th phào" vì chiến tranh thương mi vn ch là mt nguy cơ, nhưng không ai có th ph nhn bc tranh thương mi toàn cu đã thay đi vì Tng thng Trump.

C 20 năm mt ln, người M li bước vào mt cuc tranh lun khá gay gt v ch đng ca mình trên thế gii. Thông thường thì đim khi đu ca các cuc tranh lun này khá ging nhau: sau khi đt được thành công nht đnh t 1 cuc chiến tranh tn kém, M t thu hp chính sách đi ngoi đ tránh nhng gánh nng trong bi cnh nn kinh tế không còn đ ln đ duy trì vai trò như cũ hay đơn gin là cn ưu tiên nhng vn đ trong nước. Nhưng khi nhng thách thc đt ngt ni lên, h li bt đu t hi liu đó có phi là quyết đnh đúng đn khi mà tm nh hưởng ca M b suy gim.

Đó là nhng gì đã din ra nước M trong nhng năm 1950, 1970 và 1990. Gn đây nht, bt đu t năm 2014, cuc tranh cãi trên chính trường M n ra xoay quanh nhng ch đ như s tri dy ca t chc Nhà nước Hi giáo (IS), ni chiến Syria, đng thái ca Nga bán đo Crimea và s tri dy ca Trung Quc khu vc Đông Á. Thường thì sau nhng cuc tranh lun, phn thng s nghiêng v phe ng h vic hot đng tích cc hơn đ cng c v thế ca M trên thế gii. 

Tuy nhiên, vi nhng gì Tng thng Donald Trump đã th hin, mi th tr nên phc tp và khó có th nói là vn đi theo quy lut. Mt s người cho rng ông Trump mun xóa b hoàn toàn trt t mà thế gii vn duy trì t sau chiến tranh Lnh đến nay, người khác cho rng ông dang đo ngược mi th mà M đã c gng đt được k t năm 1945.

Mt trong nhng chính sách mà cu Tng thng Barack Obama đã c gng cu vt trong nhng ngày cui cùng Nhà Trng chính là "xoay trc châu Á". Ông tin rng s hin din ca M ti đây v mi mt, t quân s đến hp tác kinh tế, s đem li nhiu li ích ln lao. 

Tuy nhiên n lc y đã không thành. Và phi đến tn 9 tháng sau khi nhm chc, người kế nhim Donald Trump mi phát đi tín hiu đu tiên v mi quan tâm ca ông đến châu Á. Ngày 16/10, Nhà Trng chính thc xác nhn ông s có chui công du châu Á kéo dài t 3-14/11, vi nhiu đích đến gm Vit Nam, Nht Bn, Hàn Quc, Trung Quc và Philippines.

Theo chuyên gia phân tích Prashanth Parameswaran ca t The Diplomat, đây chính là mt cơ hi quý báu mà ông nên tn dng đ gii ta nhng lo ngi v cam kết ca M đi vi khu vc châu Á, cũng như bt đu đnh hình hướng cách tiếp cn mi vi châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. 

Khi tranh c Tng thng, ông Trump đã ha s lt ngược chính sách ca M đi vi châu Á. Ông đe da thc hin chiến tranh thương mi vi Trung Quc, đánh thuế 45% đi vi hàng hóa nhp khu t nước này và c gn mác Bc Kinh là k thao túng tin t. Ngay sau khi đc c, ông phá v tin l 40 năm khi đin đàm vi nhà lãnh đo Đài Loan và đe da s không công nhn chính sách "mt Trung Quc". Trong tun đu tiên Nhà Trng, ông rút M ra khi hip đnh TPP – th mà nhiu người cho là xương sng quan trng đm bo s hin din ca M châu Á.

Tuy nhiên, k t đó đến nay, chính sách đi ngoi ca ông li tuân theo li đi truyn thng hơn. Hi tháng 2, trong cuc đin đàm đu tiên vi Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình, ông đã tha nhn chính sách "mt Trung Quc". B trưởng Quc phòng M ti thăm Nht Bn và Hàn Quc đ khng đnh v thế đng minh thân cn và không lâu sau đó ông Trump đón tiếp Th tướng Nht Shinzo Abe ngay ti khu resort Mar-a-Largo ca ông Florida. 

Nhìn vào tt c nhng điu trên cng vi tính cách khó đoán ca Tng thng Trump, thi đim hin ti vn còn quá sm đ khng đnh chính sách đi ngoi ca ông đi vi châu Á là như thế nào. Trong bi cnh y, chuyến công du sp ti ha hn s đem li nhiu ch báo hu ích.

                                                                   BM KINH TẾ

                                                                         (sưu tầm theo Tri thức trẻ)