Thực hiện công văn số 1073/ĐHV-ĐTLT ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện kế hoạch học, thi cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 cho sinh viên khóa 54 chính qui theo chuẩn đầu ra.

Ngày 24/10/2016 và 25/10/2016, dưới sự chỉ đạo của BCN khoa, Trưởng bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm,Trợ lý quản lý học viên, sinh viên khoa tổ chức họp Bí thư, Lớp trưởng và toàn bộ sinh viên chưa thi tiếng Anh B1 khóa 54.

        PGS.TS. Bùi Văn Dũng đã tiến hành phố biến chi tiết về kế hoạch học và thi B1 cho sinh viên khóa 54 nhằm xét công nhận tốt nghiệp đúng thời hạn, trước tháng 5/2017. Cụ thể đối với Khoa Kinh tế thời gian học từ ngày 21/11/216 đến 19/12/2016, thi vào ngày 25/12/2016.

         Đồng chí Trưởng khoa nhấn mạnh việc sinh viên cần chú trọng học và thi B1 theo qui định để ra trường đúng thời hạn , phân tích những khó khăn về cơ hội việc làm đối với những sinh viên ra trường muộn. Để nắm bắt được nhận thức của sinh viên về việc học và thi B1, Thầy đã cho các bạn sinh viên phát biểu bày tỏ ý kiến riêng của mình, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học tập.

          Khoa cũng đã mời các bạn sinh viên trong câu lạc bộ tiếng Anh của khoa Kinh tế đến chia sẻ những kinh nghiệm về việc học và thi tiếng Anh, các bạn sinh viên trong câu lạc bộ tiếng Anh hứa sẽ giúp đỡ các bạn sinh viên có nhu cầu bồi dưỡng thêm về tiếng Anh.

          Bên cạnh đó, Trưởng bộ môn của từng ngành đã có những phát biểu, nhắc nhở chung đối với sinh viên của ngành mình.

          Trợ lý quản lý sinh viên cũng đã phát kết quả học tập đến thời điểm hiện tại cho từng sinh viên để sinh viên sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp, đồng thời yêu cầu sinh viên kí cam kết sẽ thi B1. 100% sinh viên có mặt đã kí cam kết sẽ thi Tiếng Anh B1 vào đợt tháng 11 và 12 theo qui định của Nhà trường.


             


                      

 Buổi họp diễn ra thành công tốt đẹp.