Thực hiện Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án thành lập Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh. Ngày 26/10/2020, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội nghị triển khai đóng góp ý kiến đối với đề án. Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng khoa Kinh tế; TS Hồ Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa Kinh tế; TS Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng khoa Kinh tế; Chủ tịch công đoàn bộ phận khoa Kinh tế; Trưởng, phó các bộ môn; cùng toàn thể cán bộ khoa Kinh tế.

Mở đầu Hội nghị GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung hội nghị:


GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung Hội nghị

Thay mặt cho các thành viên tham gia xây dựng Đề án, TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng khoa Kinh tế trình bày tóm tắt dự thảo Đề án thành lập Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh.

TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng khoa Kinh tế trình bày tóm tắt dự thảo Đề án

Sau phần trình bày tóm tắt dự thảo Đề án thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh, TS Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng khoa Kinh tế đọc bản tổng hợp ý kiến về bản Đề án thành lập Trường do các bộ môn gửi về. Tiếp đến Hội nghị chuyển sang phần thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị. GS.TS Nguyễn Huy Bằng, Hiệu trưởng chủ trì thảo luận và giải đáp những thắc mắc của các đại biểu. 

Sau phần thảo luận, các đại biểu tham dự có thể góp ý thêm thông qua họp đơn vị hoặc gửi email, văn bản cho Tổ soạn thảo.

Kết luận Hội nghị, GS.TS Nguyễn Huy Bằng đánh giá cao việc thống nhất ý kiến xây dựng mô hình Trường Đại học Vinh thành 3 cấp (Trường Đại học Vinh - Trường Kinh tế - Khoa/ Viện). Hội nghị triển khai đóng góp ý kiến đối với Đề án thành lập Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh đã kết thúc thành công tốt đẹp, là tiền đề cho việc thực hiện triển khai đóng góp ý kiến đối với Đề án thành lập Trường tại từng đơn vị trong tới gian tới.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Bài: Nguyễn Thị Thanh Hòa