Tại buổi ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa trường Đại học Vinh và RMU, TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã có trao đổi cùng với RMU trong hợp tác về nghiên cứu khoa học, đào tạo, trao đổi cán bộ và sinh viên giữa Khoa Kinh tế và trường RMU trong tương lai gần.


PGS.TS Nguyễn Huy Bằng và RMU kết MOU