Khoa Kinh tế tổ chức thành công hội nghị cán bộ, viên chức

và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019

          19h30 ngày 13/08/2018 tại phòng họp tầng 2 Nhà điều hành, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu, BTV Công đoàn Trường. Khoa Kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018-2019. Đến tham dự với Hội nghị có GS.TS. Thái Văn Thành - Phó bí thư đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện BTV Công đoàn Trường và các phòng ban chức năng cùng với 60 cán bộ, viên chức của Khoa Kinh tế.

          Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Trưởng khoa Kinh tế. Báo cáo của Trưởng khoa đã chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế còn hiện hữu trên các mặt công tác của khoa như: Công tác Chính trị tư tưởng, Công tác đào tạo; Công tác công đoàn, đoàn thanh niên, hội sinh viên và công tác học viên, sinh viên; Công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ; Công tác đảm bảo chất lượng; Công tác NCKH và hợp tác quốc tế; Công tác và một số công tác khác. Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Khoa do đồng chí TS. Hồ Mỹ Hanh - Phó trưởng khoa trình bày. Ngoài ra Hội nghị còn được nghe các Báo cáo về tài chính; Báo cáo của Tổ thanh tra nhân dân do đồng chí Phạm Thị Kim Yến (Kế toán khoa) và đồng chí TS Nguyễn Thị Hải Yến - Tổ trưởng Thanh tra nhân dân trình bày.

          Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức đã cùng nhau thảo luận về nội dung các Báo cáo của Khoa cũng như của Nhà trường và đề xuất một số kiến nghị với Ban chủ nhiệm Khoa, với Nhà trường trong năm học tới.