Thực hiện chương trình hoạt động tổng thể trong suốt nhiệm kỳ, theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chiều ngày 22/03/2020, Khoa Kinh tế đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

            Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết định các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chấp hành mới, có đủ sức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

            Đến dự và chỉ đạo Đại hội của Đảng bộ Khoa Kinh tế có TS.Trần Bá Tiến - UVBTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - UV BCH Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ Khoa nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày các Báo cáo chính trị trình đại hội, phương hướng của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ tới. Đại hội đã nghe nhiều tham luận, nhiều đóng góp, trao đổi tâm huyết, thẳng thắn với tinh thần xây dựng cao của của các đại biểu tham dự.

Đặc biệt Đại hội đã được lắng nghe ý kiến phát biểu chào mừng, chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Trần Bá Tiến - UVBTV Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ, bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ bộ phận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí sau:

    * Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Cúc - Bí thư Đảng bộ;

    * Đồng chí: Hồ Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Đảng bộ;

    * Đồng chí: Nguyễn Hoài Nam - Đảng ủy viên;

    * Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phượng - Đảng ủy viên;

    * Đồng chí: Nguyễn Thanh Huyền - Đảng ủy viên;

           

Đại hội đã tiến hành bầu Đại biểu tham dự dự Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

             Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Kinh tế thành công tốt đẹp, được tổ chức theo đúng các văn bản hướng dẫn và quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, với tinh thần dân chủ - đoàn kết - tập trung - phát triển. Thành công của Đại hội cũng là cơ sở, động lực quan trọng để toàn thể cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức, sinh viên toàn khoa thực hiện thắng lợi sứ mệnh, mục tiêu và các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

            Một số hình ảnh tại đại hội: