Với nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức và kỹ năng về kinh tế nông nghiệp; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong ngành kinh tế nông nghiệp. Đối tượng tuyển sinh gồm học sinh tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, tại các tỉnh trong toàn quốc, học sinh đã trải qua kỳ thi PTTH quốc gia các năm. Khối thi gồm các khối A, A1, D. Số lượng tuyển sinh hàng năm từ 100-150SV/năm.

Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế trường Đại học Vinh có đội ngũ cán bổ giảng dạy và nghiên cứu đông đảo, rất nhiều thầy cô đã và đang được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức tại các quốc gia phát triển. Đội ngũ cán bộ giảng dạy Bộ môn gồm 02 PGS.TS; 05 Tiến sĩ; Các giảng viên trong Bộ môn luôn cố gắng nỗ lực trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học thể hiện qua phương pháp giảng dạy thường xuyên được đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động của sinh viên, tăng cường việc trao đổi thảo luận, ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại trong giảng dạy, từ đó từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy.

Sinh viên theo học ngành Kinh tế nông nghiệp tại khoa Kinh tế trường Đại học Vinh có thể học ngành 2 các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kinh tế đầu tư; với khối lượng kiến thức liên thông giữa các ngành đến 75%; Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh có thể tiếp tục học lên bậc học Sau Đại học ngành Kinh tế học. Đây là một cơ hội lớn dành cho các học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý kinh tế các địa phương và các cá nhân khác có quan tâm đăng ký theo học nâng cao trình độ tại khoa Kinh tế trường Đại học Vinh.

Như vậy, từ năm học 2016-2017 khoa Kinh tế trường Đại học Vinh chính thức đào tạo 5 mã ngành Đại học: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng; 01 mã ngành đào tạo Sau đại học Kinh tế học. Với số lượng sinh viên, học viên học tập thường xuyên hằng năm tại khoa 5.000 - 5.500 học viên, sinh viên, NCS.

Năm 2016, Ngành Kinh tế nông nghiệp, khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh xét tuyển tổ hợp môn: A (Toán, Vật lý, Hoá học), A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) và D (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia. Điểm chuẩn xét tuyển vào ngành năm 2015 là 15.