Thực hiện kế hoạch hợp tác giảng dạy Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh nhận được sự hỗ trợ của đại sứ quán Mỹ về việc giảng dạy chương trình Vườn ươm doanh nhân, đã thực hiện kê hoạch đào tạo trong thời gian từ ngày 15/9 đến 29/10 với sự tham gia của hơn 80 học viên và các giảng viên tham gia giảng dạy. Khoá học "Vườn ươm doanh nhân" đã giúp các bạn sinh viên trang bị và củng cố các kiến thức, kỹ năng để con đường khởi nghiệp trở nên bền vững hơn. Khóa học giúp sinh viên xây dựng ý tưởng kinh doanh của bản thân; chọn ra ý tưởng kinh doanh phù hợp với bản thân; hoàn thiện bản kế hoạch kinh doanh, nhận biết được các rủi ro trong quá trình khởi nghiệp, các bước để tạo dựng và hình nên một doanh nghiệp, các kỹ năng và kiến thức để vận hành doanh nghiệp.

Vào ngày 29/10/2017 vài hồi 9h00-11h00 Khoa Kinh tế đã thực hiện kế hoạch tổng kết Khoa học Vườn ươm doanh nhân. Lễ tổng kết có sự tham dự của 2 nhân viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ :

1.     Bà Fenghua Wang, Regional Public Engagement Officer (Viên chức phụ trách các chương trình dành cho công chúng, Đại sứ quán Hoa Kỳ)

2.     Ông  Đỗ Lê Bình, American Center Director (Giám đốc Trung tâm Hoa Kỳ, Phòng Thông tin - Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Tại buổi lễ các nhân viên của Đại sứ quan Mỹ lắng nghe phần trình bày các ý tưởng khởi nghiệp của các em sinh viên và nêu nhận xét đánh giá về các ý tưởng, gợi mở hướng phát triển các ý tưởng trong tương lai.  Đồng thời tại lễ tổng kết các nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ và giảng viên Khoa Kinh tế thực hiện lễ trao chứng chỉ về khóa học cho 82 em sinh viên đã tham gia khóa học.

Sau khi tham gia khoá học, sinh viên được trang bị các kiến thức phát triển một ý tưởng kinh doanh mang tính khả thi cao; các kỹ năng xây dựng và phát triển một ý tưởng kinh doanh thành hiện thực và hướng dẫn sinh viên các bước để thực hiện một dự án kinh doanh trong thực tế.