Cán bộ và sinh viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh trong một chuyến dã ngoại. Ảnh: P.V

Ngày 25 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh. Sự kiện chính trị quan trọng này đã làm mốc son đánh dấu một thời kỳ phát triển mới đa ngành, đa lĩnh vực của Trường Đại học Sư phạm Vinh trong bối cảnh đã có bề dày 40 năm truyền thống đào tạo đội ngũ giáo viên cho sự nghiệp giáo dục cả nước. Sau gần 2 năm, vào ngày 24/2- 2003 theo đề nghị của Trường Đại học Vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 870/BGD&ĐT - TCCB thành lập Khoa Kinh tế và được phép tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh đầu tiên (Khóa 44) vào năm học 2003 - 2004.  

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Khoa Kinh tế luôn xác định hoạt động đào tạo là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa sống còn. Trong đó, hệ đào tạo đại học, đây được xem là hệ đào tạo xương sống của Khoa Kinh tế. Từ khi thành lập Khoa Kinh tế đến nay, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo hệ Cử nhân kinh tế với các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế. Trải qua 15 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, Khoa Kinh tế đã góp phần đào tạo cho đất nước trên 500 thạc sỹ, 6.000 cử nhân kinh tế chính quy và 5.560 cử nhân kinh tế hệ vừa làm vừa học.

Hiện nay, Khoa có 5 mã ngành đào tạo đại học chính quy với 7 chuyên ngành (Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại), 1 ngành đại học chất lượng cao (Quản trị kinh doanh). Khoa đang thực hiện đào tạo đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xa, văn bằng 2, ngoài ra còn tổ chức đào tạo chứng chỉ ngắn hạn như chứng chỉ Kế toán trưởng; Kế toán... Từ năm học 2016 - 2017 Khoa đã và đang xây dựng chương trình đào tạo chính quy các ngành theo hướng tiếp cận CDIO. Chương trình đào tạo của Khoa luôn gắn đào tạo với sử dụng, phù hợp với nhu cầu nhân lực của các tổ chức và doanh nghiệp. Sau mỗi khóa sinh viên ra trường, Hội đồng Khoa học có chủ trương điều chỉnh nội dung kiến thức và khung cho phù hợp.