Trường Đại học Vinh đã phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo Việt Thành Công (Viet Victory) thực hiện chuyển giao mô hình thực hành trong lĩnh vực kinh tế. Quá trình chuyển giao chuyên môn cho các cán bộ khoa Kinh tế, trường đại học Vinh bắt đầu từ ngày 27/07/2016 và được thực hiện song song với quá trình chuyển giao công nghệ, trang thiết bị, core banking, core sercurity...

 

Tham gia đào tạo có các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế như ông Trần Xuân Huy - Trưởng ban dự án chiến lược HDBank, nguyên Tổng giám đốc Sacombank, cố vấn HĐQT VIB; ông Thái Văn Chuyện -  Tổng giám đốc tập đoàn Thành Thành Công (TTC), nguyên Tổng Giám đốc Sacomreal, chủ tịch HĐQT BHS, GEC; ông Lê Đình Nguyên - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng OCB; ông Hà Quang Tuyến - Phó Giám đốc Khối kinh doanh, phụ trách đào tạo Công ty PVISunlife, chuyên gia đào tạo cấp cao về kỹ năng cho các doanh nghiệp....

        

Trường đại học Vinh là nơi đầu tiên xây dựng mô hình thực hành, tạo lợi thế vượt trội cho sinh viên so với các trường đào tạo khác ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Ngay khi ra trường sinh viên có thể đảm nhận luôn các chức danh như: giao dịch viên ngân hàng, chuyên viên khách hàng cá nhân, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên chứng khoán, kế toán viên, chuyên viên marketing, chuyên viên hành chính nhân sự....

 

Không chỉ giới hạn trong nội bộ trường, khoa Kinh tế nói riêng và trường đại học Vinh nói chung hy vọng sẽ mở rộng đào tạo các chứng chỉ liên quan đến các nghiệp vụ ngân hàng, chứng khoán, kế toán, quản trị kinh doanh...đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của các nhà tuyển dụng, mở rộng đào tạo theo nhu cầu cho sinh viên của các trường khác trong khu vực.Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy - BM Tài chính - Ngân hàng