TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

***

Số:   03  /KH-KKT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày    tháng    năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn viên, thanh niên, sinh viên năm học 2017 - 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và PTTN của Liên chi đoàn khoa Kinh tế năm học 2017 – 2018; Căn cứ vào công tác Hội và PTSV của Liên chi hội sinh viên khoa Kinh tế năm học 2017 – 2018, Khoa Kinh tế tổng hợp và đưa ra kế hoạch công tác Đoàn viên, thanh niên, sinh viên của khoa Kinh tế năm học 2017 - 2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường khóa XXX, Nghị quyết Đại hội HSV toàn quốc khóa IX, tiến tới đại hội liên chi Hội sinh viên khoa Kinh tế, hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội HSV toàn quốc lần thứ X.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường các hình thức thực hành, thực tập, rèn nghề của ĐVTN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

4. Đẩy mạnh thực hiện nề nếp kỷ cương, nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong học tập, thi cử và rèn luyện. Triển khai sâu, rộng và có hiệu quả phong trào “sinh viên 5 tốt”

5. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng. Thường xuyên tăng cường các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện quốc tế.

6. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; nâng cao vai trò của chi đoàn cán bộ trong các hoạt động của khoa và sinh viên. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% ĐVTN tham gia nghiêm túc, có chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học, đầu năm học và các buổi sinh hoạt chính trị thường kỳ do Nhà trường, Đoàn, Hội tổ chức. 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

2. 100% chi đoàn khóa 58 có chương trình hành động, các giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO của Nhà trường. Có ít nhất 70% chi đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn mạnh” các cấp, Liên chi đoàn đạt danh hiệu xuất sắc.

3. Thành lập 02 câu lạc bộ học thuật: CLB Kế toán, CLB Khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo môi trường cho sinh viên thực hành kiến thức đã được học và nâng cao kiến thức cùng kỹ năng mềm. Tiếp tục nâng cao chất lượng của các CLB, đội trực thuộc LCĐ hiện nay.

4. Liên chi đoàn tổ chức được các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa sinh viên với các cựu sinh viên, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm trao đổi thông tin, rèn luyện kỹ năng, lập nghiệp, khởi nghiệp.

5. 1% sinh viên xuất sắc, 6% sinh viên giỏi; Ban chấp hành LCĐ, LCH có điểm trung bình chung hoc tâp trên 2.5; Có 05 dự án Khởi nghiệp của sinh viên tham gia các cuộc thi lớn về Khởi nghiệp; có 04 đề tài NCKH tham gia hội nghị tổng kết công tác sinh viên NCKH cấp trường; 70% đoàn viên chi đoàn cán bộ tham gia hoạt động cùng sinh viên.

6. Bồi dưỡng và giới thiệu 25 - 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% cán bộ Đoàn, Hội được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác.                                                                                              

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục

1.1. Xây dựng chương trình sinh hoạt hàng tháng với các chủ đề khác nhau, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của ĐVTN, kịp thời, chủ động định hướng dư luận trong ĐVTN.

1.2. T chức cho ĐVTN đăng các nội dung cụ thể về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thường xuyên rèn luyện, thực hành các thói quen tốt. Khen thưởng các tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác.

1.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống website, bản tin của Khoa về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong học tập rèn luyện và trong phong trào sinh viên khởi nghiệp.

1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về đất nước, thông qua: Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018), các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Nhà trường, địa phương, đất nước, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

1.5. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh HSSV Trường Đại học Vinh có lối sống đẹp, giữ gìn vệ sinh công cộng, trang phục phù hợp; không uống rượu, bia, không đánh bạc, lô đề; không nói tục, chửi thề;  nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện; không gian lận trong học tập, thi cử; nghiêm túc chấp hành pháp luật, có ý thức khi tham gia giao thông, có ứng xử văn hóa khi tham gia mạng xã hội. Đối với chi đoàn cán bộ, tập trung tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người giảng viên: giỏi chuyên môn, tâm huyết, mẫu mực, làm gương cho HSSV noi theo.

2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực chất các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung với các nội dung: tình nguyện đền ơn đáp nghĩa; tình nguyện chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với ĐVTN có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật; tình nguyện giúp đỡ LHS Lào trong học tập và rèn luyện.

- Tham gia tốt các phong trào tình nguyện do Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức như: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, Chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện quốc tế, các đợt hiến máu tình nguyện; các đợt tình nguyện cao điểm như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân biên giới, tết hải đảo”.

- Chú trọng các hoạt động tình nguyện dành cho cán bộ trẻ: các buổi semina cho sinh viên chuyên ngành, các buổi tập huấn kỹ năng miễn phí cho sinh viên….

­- Triển khai các hoạt động hỗ trợ đối với sinh viên thuộc diện đặc biệt (điểm đầu vào dưới 18 điểm đối với K58; sinh viên dưới 2.0 đối với K55,56; sinh viên dưới 1.6 đối với K57) như: đôi bạn cùng tiến, mở các lớp phụ đạo…

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

- Phát huy ý thức, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong ĐVTN góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tổ chức các diễn đàn, seminar, sinh hoạt trao đổi về kinh nghiệm học tập, về đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy mới. Tổ chức Chương trình bồi dưỡng các chuyên đề hỗ trợ ĐVTN NCKH; Chương trình tập huấn kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội hiệu quả; Lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học.v.v…

- Triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”; Tổ chức cuộc thi “Sinh viên Kinh tế Khởi nghiệp” nhằm lựa chọn các ý tưởng, dự án tốt nhất tham gia Cuộc thi “Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Vinh” lần thứ Nhất năm 2017, cuộc thi Start-up Student Ideas 2018. Khuyến khích cán bộ trẻ tích cực đăng ký thực hiện các nhiệm vụ, đề tài NCKH góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên cán bộ trẻ trong công tác, giảng dạy, NCKH, chăm sóc, hỗ trợ người học.

- Mở rộng, phát triển các phương thức hoạt động của các CLB, đội, nhóm học thuật, sở thích theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành kỹ năng và giúp ĐVTN đạt các tiêu chí chuẩn đầu ra.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Cung cấp thông tin và phát huy vai trò thông tin của ĐVTN trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, trong và ngoài Nhà trường.

- Thông qua các kênh thông tin khác nhau kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong ĐVTN, phối hợp cùng QLSV làm tốt công tác cung cấp, khai thông thông tin và định hướng dư luận cho ĐVTN, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực Trường và trên địa bàn dân cư.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, NCKH, làm chủ khoa học công nghệ

- Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu của ĐVTN thông qua các tiết giảng trên lớp học phần của các giảng viên và các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng; yêu cầu các chi đoàn có các biện pháp cụ thể để tăng cường các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong sinh hoạt học thuật.

- Định kỳ tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng tin học, các kiến thức cơ bản để thực hiện ý tưởng, dự án, nghiên cứu khoa học.

- Có các hình thức hỗ trợ, biểu dương ĐVTN trong học tập và rèn luyện như: Tuyên dương sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc; gặp mặt ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực, đối tượng.

- Vận động các nguồn lực để trao học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, NCKH trong ĐVTN.

- Nâng cao ý thức của ĐVTN nhằm thực hiện nghiêm túc việc dạy, học, thi và đánh giá kết quả. Phối hợp tổ chức các mùa thi nghiêm túc, công bằng, chất lượng.

- Nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung hoạt động của chi đoàn cán bộ theo hướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên theo lĩnh vực chuyên môn.

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

- Triển khai phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”, thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của CLB Khởi nghiệp sáng tạo khoa Kinh tế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho sinh viên đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, dự án của mình.

- Tổ chức cuộc thi “Sinh viên kinh tế khởi nghiệp” nhằm tìm ra các dự án, ý tưởng tốt nhất tham gia Cuộc thi sáng tạo Khoa học và Công nghệ Thanh niên Nghệ An”, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp”

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, kết nối với doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng; Cung cấp thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

3.3. Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

- Tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong các cấp bộ Đoàn, Hội.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở chi đoàn, Liên chi đoàn, Liên chi Hội. Tham gia tích cực các hội diễn, các giải thể thao truyền thống của Đoàn trường như: Hội thi Giọng hát hay sinh viên năm thứ nhất, Liên hoan nghệ thuật Tháng Năm, Liên hoan Nhạc trẻ, Cuộc thi tìm kiếm tài năng Vinhuni’s Got Talent, Giải bóng chuyền, các CLB Flashmob, Hiphop Dance, các CLB âm nhạc, võ thuật, thơ ca, các trò chơi vận động.v.v…

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho cán bộ Đoàn, Hội và ĐVTN trong khoa; Tập huấn kỹ năm mềm cho ĐVTN.

- Tham gia các cuộc thi do Đoàn trường tổ chức như: Thuyết trình, hùng biện, tranh biện bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Thực hiện các phóng sự, phát thanh hàng tháng bằng tiếng Anh nhằm tạo sân chơi cho ĐVTN thử sức và nâng cao kỹ năng.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

4.1. Thành lập các chi đoàn khoá 58; Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các chi đoàn năm học 2017 - 2018 đảm bảo theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Đoàn.

4.2. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn; Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Tập trung xây dựng “Chi đoàn mạnh”, thực hiện nghiêm túc chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

4.3. Tập huấn kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn Hội, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Hội; Phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trẻ trong hoạt động Đoàn - Hội; Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với đoàn viên là cán bộ trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy, hoạt động đoàn thể.

4.4. Sử dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin, công tác tổ chức và quản lý đoàn viên; Tăng số lượng và chất lượng bài viết đăng trên subsite khoa Kinh tế.

            IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN CHI ĐOÀN, LIÊN CHI HỘI, CLB, ĐỘI TRỰC THUỘC TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018

1.      Hướng dẫn SV K58 nhập học và đăng ký vào các CLB, đội (8/2017)

2.        Đại hội chi đoàn, lớp (9/2017)

3.        Cuộc thi “Sinh viên Kinh tế khởi nghiệp” (9,10/2017)

4.        Cuộc thi “Rung chuông vàng” (10/2017)

5.        Tập huấn kỹ năng Đoàn Hội (10/2017)

6.        Hội thao chào mừng Đại hội LCH sinh viên khoa Kinh tế (10/2017)

7.        Đôi bạn cùng tiến (theo học kỳ)

8.        Bóng đá nam sinh viên khoa Kinh tế (11/2017)

9.        Thi văn nghệ giữa các khóa, ngành chào mừng 20/11 (11/2017)

10.   Giao lưu văn hóa Việt Lào (11/2017)

11.   Đại hội Liên chi Hội sinh viên khoa Kinh tế (11/2017)

12.   Về nguồn (12/2017)

13.   Tiếng hát thương bệnh binh (12/2017)

14.   Mùa đông ấm (01/2018)

15.   Teambulding – tôi yêu kinh tế lần 3 (01/2018)

16.   Cuộc thi sắc đẹp nữ sinh viên tình nguyện (01/2018)

17.   Cuộc thi “Kinh tế trong tôi là”, “Tìm hiểu về khoa Kinh tế dành cho LCH Lào” (02/2018)

18.   Cuộc thi nam sinh viên kinh tế vào bếp (3/2018)

19.   Bóng đá nữ sinh viên khoa Kinh tế (3/2018)

20.   Cuộc thi hùng biện bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (định kỳ)

21.   Tập huấn kỹ năng tin học, kỹ năng thực hiện dự án khởi nghiệp, kỹ năng mềm, sinh hoạt chuyên đề của các CLB, đội (định kỳ)

22.   Tham quan mô hình khởi nghiệp thành công, tham quan doanh nghiệp, triển khai ý tưởng, dự án (định kỳ theo kế hoạch của CLB KHởi nghiệp sáng tạo và CLB Kế toán)

23.   Chiếu film cho sinh viên theo chủ đề (hàng tháng)

24.   Dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành cho LHS Lào (thứ 2,3,5,6 hàng tuần), dạy tiếng Lào cho sinh viên Việt (thứ 4 hàng tuần) (Hoạt động của CLB HCP)

25.   Các hoạt động dã ngoại theo chủ đề của CLB Tiếng Anh.

 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA DO CẤP TRƯỜNG TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Đón tiếp tân sinh viên K58

2. Đại hội các chi đoàn năm học 2017 - 2018 (9/2017).

3. Chương trình “Chào tân sinh viên” khóa 58 (9/2017).

4. Liên hoan CLB, Đội, Nhóm toàn trường lần thứ nhất, năm 2017 (10/2017).

5. Chương trình giao lưu “Bài ca đi cùng năm tháng” (10/2017).

6. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng Đoàn - Hội toàn trường (11/2017).

7. Diễn đàn “Sinh viên Khởi nghiệp” (11/2017).

            8. Tuyên dương “Điển hình sinh viên tôn giáo” lần thứ 5 (12/2017).

9. Hội thi “Giọng hát hay sinh viên” khóa 58 và Lễ hội đón chào năm mới 2018 (12/2017).

10. Chương trình “Chào Xuân 2018” tại cơ sở 2 (01/2018).

11. Tuyên dương “Nữ sinh tiêu biểu” toàn trường, tuyên dương “Thủ lĩnh đoàn xuất sắc” (3/2018).

12. Giải bóng chuyền sinh viên toàn trường (3/2018).

13. Cuộc thi tranh biện Debate 2018 (4/2018).

14. Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (5/2018).

15. Cuộc thi “Trường Vinh - Câu chuyện của tôi” (5/2018).

16. “Liên hoan nghệ thuật tháng Năm” năm 2017 (5/2017).

17. Chiến dịch Tình nguyện hè 2017 (6 - 8/2018).

18. Chương trình bồi dưỡng Phương pháp học tập, NCKH cho sinh viên; Radio show - English version; Tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao tại cơ sở 2 (trong suốt năm học).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Liên chi Đoàn

            - Tham mưu, làm việc với Đảng uỷ, Ban chủ nhiệm Khoa để duyệt kế hoạch năm học, tạo điều kiện triển khai có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2017 - 2018.

            - Cụ thể hóa chương trình công tác Đoàn và PTTN trong kế hoạch hoạt động của các tháng, các đợt hoạt động; hướng dẫn các chi đoàn tổ chức các hoạt động.

            - Phối hợp với QLSV, cố vấn học tập, TLĐT để thực hiện tốt chương trình hoạt động.

            - Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của chi đoàn; thực hiện đúng các tiêu chí thi đua khen thưởng của đoàn cấp trên.

            2. Các chi đoàn, Câu lạc bộ, đội trực thuộc

            - Cụ thể hoá chương trình công tác của Liên chi Đoàn thành chương trình hoạt động của chi đoàn bằng các hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của chi đoàn mình, thông qua các nội dung này tại Đại hội chi đoàn đầu năm.

            - Động viên, khích lệ ĐVTN trong chi đoàn mình tham gia các hoạt động của Khoa, Nhà trường, BCH chi đoàn có thể chủ động tổ chức thêm các hoạt động phù hợp với chi đoàn mình nhằm kết nối giữa các thành viên trong chi đoàn.

            - Làm tốt công tác thông tin, báo cáo, thi đua khen thưởng.

            - Các câu lạc bộ, đội trực thuộc LCĐ có kế hoạch hoạt động cụ thể, hoạt động định kỳ và báo cáo kết quả, viết bài đăng tin về cho đồng chí bí thư LCĐ.

            3. Công tác thông tin báo cáo

            - Hàng tuần BCH chi đoàn gửi lịch hoạt động về cho LCĐ để LCĐ gửi lên Đoàn trường, hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động thông qua biên bản sinh hoạt chi đoàn, báo cáo gửi vào địa chỉ: doanthanhnienkkt.dhv@gmail.com.

            - Báo cáo sơ kết học kỳ I gửi trước ngày 12/01/2018.

            - Báo cáo tổng kết năm học gửi trước ngày 06/6/2018.

            - Bản đăng ký lịch hoạt động hàng tuần của chi đoàn gửi trước 22h00' ngày thứ Năm hàng tuần.

            - Ngoài ra, các báo cáo, danh sách khác yêu cầu gửi về cho các đồng chí trong LCĐ phụ trách.

            Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2017 - 2018, Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa Kinh tế đề nghị các chi đoàn, câu lạc bộ, đội trực thuộc bám sát chương trình để triển khai thực hiện.

 

.Ý KIẾN CỦA BCN KHOA KINH TẾ

TM. BAN THƯỜNG VỤ LCĐ

BÍ THƯ

 

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

 


 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày    tháng    năm 2017

PHÂN CÔNG CÁN BỘ CỐ VẤN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

CỦA SINH VIÊN

TT

Câu lạc bộ, đội

Chủ nhiệm, đội trưởng

Số điện thoại

Cán bộ cố vấn nội dung

1                 

Tiếng ANh (EEC)

Phạm Thị Yến

0982361429

Cô Hoàng Mai

Thầy Thế Lân

Cô Thúy Quỳnh

2

Hoa Chăm pa

Lê Văn Nhật

0973523121

Cô Sao Mai

Thầy Thành Cương

3

Khởi nghiệp

Phan Thị Hồng Vân

0961116546

Cô Diệu Ánh

Cô Minh Phượng

Cô Kim Oanh

Cô Sao Mai

Cô Thanh Thủy

Cô Lê Na

4

Kế toán

Đinh Thị Hòa

0977641849

Cô Thúy Hằng

Cô Thanh Hòa

Cô Quỳnh Liên

Cô Hạnh Duyên

Thầy Hoàng Dũng

Cô Thúy Anh

5

Tình nguyện

Hà Mạnh Hưng

0969845197

Cô Thúy Vinh

Cô Bích Liên

6

Truyền thông

Nguyễn Nhật Hưng

0978196443

Cô Diệu Ánh

Cô Kim Oanh

Cô Minh Phượng

Cô Lê Na

Cô Bích Liên


TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

LCĐ khoa:Kinh tế

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 20 tháng 9 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, SINH VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2017 – 2018

VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(Ghi chú:

-         Cán bộ chịu trách nhiệm chính có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung chương trình, phân công cho các đ/c khác và chuẩn bị mọi công việc khác cho chương trình mình được phân công; báo cáo cho đ/c bí thư LCĐ về công tác chuẩn bị, quá trình thực hiện và kết quả chương trình.

-         CĐCB phụ trách: các đ/c thuộc cán bộ trẻ của khoa sẽ tham gia thiết kế nội dung chương trình và thực hiện chương trình cùng đ/c phụ trách.

-         Phụ trách công việc: là các đ/c trong BCH LCĐ, BCH LCH và một số cộng tác viên được phân công chính thực hiện chương trình.

-         Ngoài ra đ/c phụ trách được phép căn cứ vào nội dung chương trình, phân công cho các đ/c bí thư, lớp trưởng hoặc sinh viên trong khoa nhằm thực hiện tốt chương trình được phân công.)

TT

Tên và nội dung chương trình

Thời gian

Cán bộ chịu trách nhiệm chính

CĐCB

phụ trách

Phụ trách công việc

1.               

Hướng dẫn SV K58 nhập học và đăng ký vào các CLB, đội (8/2017)

Tháng 9/2017

Bích Thủy

Thúy Nga

TNV, CLB, đội

2.               

Đại hội chi đoàn, lớp (9/2017)

Tháng 9/2017

Bích Thủy

Bích Thủy

Thúy Nga

Thanh Huyền

Năng Hùng

BCH LCĐ, LCH, CBSV

3.               

Cuộc thi “Sinh viên Kinh tế khởi nghiệp” (9,10/2017)

Tháng 9,10/2017

Thùy Lê

Thùy Lê

Thanh Vân

Sao Mai

Phan Vân, Ngọc ÁNh, Đức, Cường, Tiếp.

4.               

Gặp mặt tân sinh viên K58

Tháng 10/2017

Bích Thủy

Lưu Tâm

Thanh Tâm

Hoàng Việt

Khánh Chi, Thùy, Nhật Hưng, Thanh Huyền (CBSV)

5.               

Cuộc thi “Rung chuông vàng” (10/2017)

Tháng 10/2017

Tuấn, Thanh Hiền

Nhật Linh

Thanh Vân

Quang Bách

Năng Hùng

Thùy, Quế, Việt Cường, Ngọc, chi bộ (Phạm Thu Hà, Thùy Dương, Thùy Linh), K58 (Tâm, QUốc Anh, Thương, Dung, Nhi)

6.               

Tập huấn kỹ năng Đoàn Hội (11/2017)

Tháng 11/2017

Thu Hà (LCH)

Đạt (cựu sv)

Nguyễn Huyền

Khánh Linh

Thùy Lê

Thu Hà (LCH), Khánh, Tuấn, Tăng, Minh Nhật (K58), Quốc Anh + CTV

7.               

Hội thao chào mừng Đại hội LCH sinh viên khoa Kinh tế (10/2017)

Tháng 10/2017

Tuấn

Năng Hùng

Toàn bộ LCH + Hải Sơn, Nhi,Trình Hải Yến (CBSV), Kim Ngân (CBSV)

8.               

Đôi bạn cùng tiến (theo học kỳ)

Cả năm

Phan Hà

Hồng Nhung

Cẩm Thương

Thanh Tâm

Kim Yến

Tổng hợp danh sách đăng ký đôi bạn cùng tiến, theo dõi kết quả học tập cuối kỳ: các đồng chí phụ trách (Thúy, Mạnh Hưng, Tuấn, Nhật Hưng, Hải Sơn, Thanh Hiền)

9.               

Bóng đá nam sinh viên khoa Kinh tế (11/2017)

Tháng 11/2017

Việt Cường

Đình Tiến

Văn Quỳnh

Quang Bách

Năng Hùng

Tuấn, Hoàng ANh (LCH), Hoàng Anh (chi bộ), Việt Cường, Mạnh Hưng, Nhung, Phan Hà, K57 (Quốc Anh, Viết Hiếu, Đình Lương)

10.           

Thi văn nghệ giữa các khóa, ngành chào mừng 20/11 (11/2017)

Tháng 11/2017

Khánh Chi

Thúy Thảo

Hồng Lam

Thùy Lê

Thanh Vân

Bành Thảo

8 đ/c phụ trách (Thúy, Mạnh Hưng, Tuấn, Nhật Hưng, Hải Sơn, Thanh Hiền, Tăng, Quốc Anh) Khánh Chi, Thanh Hiền, Hòa, Khánh Ly, Thùy Linh, Ngọc Diệp (K58), Hoài Thương (56B1 TCNH)

11.           

Giao lưu văn hóa Việt Lào (11/2017)

Tháng 11/2017

Nhật (CLB HCP)

Anh Tú

Diệu Thúy

 

CLB HCP + Mai Sương, Nhi, Hoài, Ngọc Ánh, Soa, K57 (Hương Thủy, lê Na, Phương Lê), Dung, Mỹ Linh (CBSV)

12.           

Đại hội Liên chi Hội sinh viên khoa Kinh tế (11/2017)

Tháng 11/2017

Tuấn

Bích Thủy

LCH

13.           

Về nguồn (12/2017)

Tháng 12/2017

Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền

Thúy Nga

Quỳnh Mai, Tuấn, Nhung, Hòa, Phan Hà, Mai Sương

14.           

Tiếng hát thương bệnh binh (12/2017)

Tháng 12/2017

Mạnh Hưng

Mai Hường

Đội tình nguyện

15.           

Mùa đông ấm (01/2018) (tặng vé xe? Quà? Thăm hỏi gia đình đặc biệt khó khăn?)

Tháng 01/2018

Thúy Nga

Hoàng Việt

Lưu Tâm

Mai Hường

Hồng Lam

BCH LCĐ, LCH, CBSV + CTV

16.           

Teambulding – tôi yêu kinh tế lần 3 (01/2018)

Tháng 01/2018

Mạnh Hưng

Quang Bách + tập thể CB trẻ cùng tham gia

Mạnh Hưng, Tuấn, Nhật Hưng, Nhi, Thanh Hiền, Việt Cường, Ngọc, Hoàng Anh, Nguyễn Thủy (CBSV) + Cộng tác viên K57,58

17.           

Cuộc thi sắc đẹp nữ sinh viên tình nguyện (10/2017)

Tháng 10/2017

Hà (VEC)

Trịnh Hằng

Đội tình nguyện

18.           

Cuộc thi “Kinh tế trong tôi là”;

Cuộc thi “Tìm hiểu về khoa Kinh tế dành cho LCH Lào” (01/2018)

Tháng 01/2018

 Nguyễn Huyền

Đào Loan

Kim Yến

Quế, Nhung, Dung, Lê Na, Trang,Ngọc Ánh, Hoàng Anh, CBSV (Trịnh H.Anh, Thanh Huyền, Hoài Thương, Mỹ Linh)

CLB Hoa Chăm pa

19.           

Cuộc thi nam sinh viên kinh tế vào bếp (3/2018)

Tháng 3/2018

Lê Na

Quang Bách

ĐÌnh Tiến

Năng Hùng

Tuấn, Hương Thủy, Đình Lương, Lê Na, Phương Lê + CTV K58

20.           

Bóng đá nữ sinh viên khoa Kinh tế (3/2018)

Tháng 3/2018

Tuấn, Thanh Hiền

Quang Bách

ĐÌnh Tiến

Năng Hùng

Tuấn, Hoàng ANh (LCH), Hoàng Anh (chi bộ), Việt Cường, Mạnh Hưng, Mai Sương, Nhung, Phan Hà, K57 (Quốc Anh, Viết Hiếu, Lương)

21.           

Giao lưu Tết Lào

Tháng 4/2018

CLB HCP

 

 

22.           

Chia tay K55

Tháng 5/2018

Thùy, Thúy Nga

Nguyễn Huyền

Hoàng Việt

Anh Tú

Mạnh Hưng, Thanh Thúy, Mỹ Linh, Hoài, Khánh Linh (LCH), Khánh Ly, Thanh Huyền (CBSV)

23.           

Lễ bế giảng khóa đào tạo 55

Tháng 6/2018

Thúy Nga

Thùy Lê

Hồng Lam

Hoàng Việt

Khánh Chi, Quỳnh Mai, Nhung, Thanh Hiền, Dung, Nhật Hưng

24.           

Cuộc thi bằng Tiếng Anh (định kỳ theo chủ đề)

Hàng tuần hoặc hàng tháng

Phạm Yến (EEC)

Quỳnh Mai

Thanh Vân

Nhật Linh

Bành Thảo

CLB Tiếng Anh

25.           

Tập huấn kỹ năng tin học, kỹ năng thực hiện dự án khởi nghiệp, kỹ năng mềm, sinh hoạt chuyên đề của các CLB, đội (định kỳ)

ĐỊnh kỳ hàng tháng

Chủ nhiệm CLB, đội trưởng

 

Sao Mai

Thanh Thủy

Bích Thủy

CLB, đội nhóm

26.           

Tham quan mô hình khởi nghiệp thành công, tham quan doanh nghiệp, triển khai ý tưởng, dự án (định kỳ theo kế hoạch của CLB KHởi nghiệp sáng tạo và CLB Kế toán)

Định kỳ hàng tháng

Phan Vân (CLB Khởi nghiệp)

Hòa (CLB Kế toán)

Mai Lê

Ngọc Hân

Bích Thủy

Thùy Lê

CLB Khởi nghiệp, CLB Kế toán

27.           

Chiếu film cho sinh viên theo chủ đề (hàng tháng)

Hàng tháng

Nguyễn Huyền

Nguyễn Huyền

Năng Hùng

Hải Sơn, Nhật Hưng, Tiếp, Nhân

28.           

Dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành cho LHS Lào (thứ 2,3,5,6 hàng tuần), dạy tiếng Lào cho sinh viên Việt (thứ 4 hàng tuần) (Hoạt động của CLB HCP)

Hàng tuần

NHật (CLB HCP)

Bành Thảo

Mai Hường

 

CLB Hoa Chăm pa

29.           

Các hoạt động dã ngoại theo chủ đề của CLB Tiếng Anh.

Hàng tháng

Phạm Yến (EEC)

Quỳnh Mai

CLB Tiếng Anh