TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA KINH TẾ

***

Số:   03  /KH-KKT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày    tháng    năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn viên, thanh niên, sinh viên năm học 2017 - 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và PTTN của Liên chi đoàn khoa Kinh tế năm học 2017 – 2018; Căn cứ vào công tác Hội và PTSV của Liên chi hội sinh viên khoa Kinh tế năm học 2017 – 2018, Khoa Kinh tế tổng hợp và đưa ra kế hoạch công tác Đoàn viên, thanh niên, sinh viên của khoa Kinh tế năm học 2017 - 2018 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường khóa XXX, Nghị quyết Đại hội HSV toàn quốc khóa IX, tiến tới đại hội liên chi Hội sinh viên khoa Kinh tế, hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội HSV toàn quốc lần thứ X.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường các hình thức thực hành, thực tập, rèn nghề của ĐVTN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

4. Đẩy mạnh thực hiện nề nếp kỷ cương, nếp sống văn hóa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong học tập, thi cử và rèn luyện. Triển khai sâu, rộng và có hiệu quả phong trào “sinh viên 5 tốt”

5. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng. Thường xuyên tăng cường các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện quốc tế.

6. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; nâng cao vai trò của chi đoàn cán bộ trong các hoạt động của khoa và sinh viên. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. 100% ĐVTN tham gia nghiêm túc, có chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa học, đầu năm học và các buổi sinh hoạt chính trị thường kỳ do Nhà trường, Đoàn, Hội tổ chức. 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

2. 100% chi đoàn khóa 58 có chương trình hành động, các giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO của Nhà trường. Có ít nhất 70% chi đoàn đạt danh hiệu “Chi đoàn mạnh” các cấp, Liên chi đoàn đạt danh hiệu xuất sắc.

3. Thành lập 02 câu lạc bộ học thuật: CLB Kế toán, CLB Khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo môi trường cho sinh viên thực hành kiến thức đã được học và nâng cao kiến thức cùng kỹ năng mềm. Tiếp tục nâng cao chất lượng của các CLB, đội trực thuộc LCĐ hiện nay.

4. Liên chi đoàn tổ chức được các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa sinh viên với các cựu sinh viên, doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng nhằm trao đổi thông tin, rèn luyện kỹ năng, lập nghiệp, khởi nghiệp.

5. 1% sinh viên xuất sắc, 6% sinh viên giỏi; Ban chấp hành LCĐ, LCH có điểm trung bình chung hoc tâp trên 2.5; Có 05 dự án Khởi nghiệp của sinh viên tham gia các cuộc thi lớn về Khởi nghiệp; có 04 đề tài NCKH tham gia hội nghị tổng kết công tác sinh viên NCKH cấp trường; 70% đoàn viên chi đoàn cán bộ tham gia hoạt động cùng sinh viên.

6. Bồi dưỡng và giới thiệu 25 - 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 100% cán bộ Đoàn, Hội được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác.                                                                                              

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác giáo dục

1.1. Xây dựng chương trình sinh hoạt hàng tháng với các chủ đề khác nhau, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của ĐVTN, kịp thời, chủ động định hướng dư luận trong ĐVTN.

1.2. T chức cho ĐVTN đăng các nội dung cụ thể về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thường xuyên rèn luyện, thực hành các thói quen tốt. Khen thưởng các tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác.

1.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống website, bản tin của Khoa về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong học tập rèn luyện và trong phong trào sinh viên khởi nghiệp.

1.4. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về đất nước, thông qua: Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2018), các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Nhà trường, địa phương, đất nước, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

1.5. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh HSSV Trường Đại học Vinh có lối sống đẹp, giữ gìn vệ sinh công cộng, trang phục phù hợp; không uống rượu, bia, không đánh bạc, lô đề; không nói tục, chửi thề;  nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện; không gian lận trong học tập, thi cử; nghiêm túc chấp hành pháp luật, có ý thức khi tham gia giao thông, có ứng xử văn hóa khi tham gia mạng xã hội. Đối với chi đoàn cán bộ, tập trung tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người giảng viên: giỏi chuyên môn, tâm huyết, mẫu mực, làm gương cho HSSV noi theo.

2. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực chất các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung với các nội dung: tình nguyện đền ơn đáp nghĩa; tình nguyện chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với ĐVTN có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khuyết tật; tình nguyện giúp đỡ LHS Lào trong học tập và rèn luyện.

- Tham gia tốt các phong trào tình nguyện do Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức như: Chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, Chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện quốc tế, các đợt hiến máu tình nguyện; các đợt tình nguyện cao điểm như: “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân biên giới, tết hải đảo”.

- Chú trọng các hoạt động tình nguyện dành cho cán bộ trẻ: các buổi semina cho sinh viên chuyên ngành, các buổi tập huấn kỹ năng miễn phí cho sinh viên….

­- Triển khai các hoạt động hỗ trợ đối với sinh viên thuộc diện đặc biệt (điểm đầu vào dưới 18 điểm đối với K58; sinh viên dưới 2.0 đối với K55,56; sinh viên dưới 1.6 đối với K57) như: đôi bạn cùng tiến, mở các lớp phụ đạo…

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

- Phát huy ý thức, tinh thần tự học, tự nghiên cứu, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong ĐVTN góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Tổ chức các diễn đàn, seminar, sinh hoạt trao đổi về kinh nghiệm học tập, về đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy mới. Tổ chức Chương trình bồi dưỡng các chuyên đề hỗ trợ ĐVTN NCKH; Chương trình tập huấn kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội hiệu quả; Lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học.v.v…

- Triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”; Tổ chức cuộc thi “Sinh viên Kinh tế Khởi nghiệp” nhằm lựa chọn các ý tưởng, dự án tốt nhất tham gia Cuộc thi “Ý tưởng, sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Vinh” lần thứ Nhất năm 2017, cuộc thi Start-up Student Ideas 2018. Khuyến khích cán bộ trẻ tích cực đăng ký thực hiện các nhiệm vụ, đề tài NCKH góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên cán bộ trẻ trong công tác, giảng dạy, NCKH, chăm sóc, hỗ trợ người học.

- Mở rộng, phát triển các phương thức hoạt động của các CLB, đội, nhóm học thuật, sở thích theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành kỹ năng và giúp ĐVTN đạt các tiêu chí chuẩn đầu ra.

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Cung cấp thông tin và phát huy vai trò thông tin của ĐVTN trong phát hiện và ngăn chặn các hoạt động truyền bá các thông tin không chính thống, thông tin phản động, phản cảm trên internet, trong và ngoài Nhà trường.

- Thông qua các kênh thông tin khác nhau kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong ĐVTN, phối hợp cùng QLSV làm tốt công tác cung cấp, khai thông thông tin và định hướng dư luận cho ĐVTN, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực Trường và trên địa bàn dân cư.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên

3.1. Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, NCKH, làm chủ khoa học công nghệ

- Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu của ĐVTN thông qua các tiết giảng trên lớp học phần của các giảng viên và các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng; yêu cầu các chi đoàn có các biện pháp cụ thể để tăng cường các hình thức giúp nhau trong học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, internet trong sinh hoạt học thuật.

- Định kỳ tổ chức các buổi tập huấn về kỹ năng tin học, các kiến thức cơ bản để thực hiện ý tưởng, dự án, nghiên cứu khoa học.

- Có các hình thức hỗ trợ, biểu dương ĐVTN trong học tập và rèn luyện như: Tuyên dương sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc; gặp mặt ĐVTN tiêu biểu trên các lĩnh vực, đối tượng.

- Vận động các nguồn lực để trao học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, NCKH trong ĐVTN.

- Nâng cao ý thức của ĐVTN nhằm thực hiện nghiêm túc việc dạy, học, thi và đánh giá kết quả. Phối hợp tổ chức các mùa thi nghiêm túc, công bằng, chất lượng.

- Nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung hoạt động của chi đoàn cán bộ theo hướng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên theo lĩnh vực chuyên môn.

3.2. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

- Triển khai phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”, thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của CLB Khởi nghiệp sáng tạo khoa Kinh tế nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho sinh viên đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, dự án của mình.

- Tổ chức cuộc thi “Sinh viên kinh tế khởi nghiệp” nhằm tìm ra các dự án, ý tưởng tốt nhất tham gia Cuộc thi sáng tạo Khoa học và Công nghệ Thanh niên Nghệ An”, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp”

- Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, kết nối với doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng; Cung cấp thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

3.3. Chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

- Tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong các cấp bộ Đoàn, Hội.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở chi đoàn, Liên chi đoàn, Liên chi Hội. Tham gia tích cực các hội diễn, các giải thể thao truyền thống của Đoàn trường như: Hội thi Giọng hát hay sinh viên năm thứ nhất, Liên hoan nghệ thuật Tháng Năm, Liên hoan Nhạc trẻ, Cuộc thi tìm kiếm tài năng Vinhuni’s Got Talent, Giải bóng chuyền, các CLB Flashmob, Hiphop Dance, các CLB âm nhạc, võ thuật, thơ ca, các trò chơi vận động.v.v…

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho cán bộ Đoàn, Hội và ĐVTN trong khoa; Tập huấn kỹ năm mềm cho ĐVTN.

- Tham gia các cuộc thi do Đoàn trường tổ chức như: Thuyết trình, hùng biện, tranh biện bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Thực hiện các phóng sự, phát thanh hàng tháng bằng tiếng Anh nhằm tạo sân chơi cho ĐVTN thử sức và nâng cao kỹ năng.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

4.1. Thành lập các chi đoàn khoá 58; Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội các chi đoàn năm học 2017 - 2018 đảm bảo theo đúng nguyên tắc và Điều lệ Đoàn.

4.2. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn; Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; Tập trung xây dựng “Chi đoàn mạnh”, thực hiện nghiêm túc chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

4.3. Tập huấn kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn Hội, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Hội; Phát huy vai trò của cán bộ, giảng viên trẻ trong hoạt động Đoàn - Hội; Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với đoàn viên là cán bộ trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy, hoạt động đoàn thể.

4.4. Sử dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng thông tin, công tác tổ chức và quản lý đoàn viên; Tăng số lượng và chất lượng bài viết đăng trên subsite khoa Kinh tế.

            IV. CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN CHI ĐOÀN, LIÊN CHI HỘI, CLB, ĐỘI TRỰC THUỘC TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018

1.      Hướng dẫn SV K58 nhập học và đăng ký vào các CLB, đội (8/2017)

2.        Đại hội chi đoàn, lớp (9/2017)

3.        Cuộc thi “Sinh viên Kinh tế khởi nghiệp” (9,10/2017)

4.        Cuộc thi “Rung chuông vàng” (10/2017)

5.        Tập huấn kỹ năng Đoàn Hội (10/2017)

6.        Hội thao chào mừng Đại hội LCH sinh viên khoa Kinh tế (10/2017)

7.        Đôi bạn cùng tiến (theo học kỳ)

8.        Bóng đá nam sinh viên khoa Kinh tế (11/2017)

9.        Thi văn nghệ giữa các khóa, ngành chào mừng 20/11 (11/2017)

10.   Giao lưu văn hóa Việt Lào (11/2017)

11.   Đại hội Liên chi Hội sinh viên khoa Kinh tế (11/2017)

12.   Về nguồn (12/2017)

13.   Tiếng hát thương bệnh binh (12/2017)

14.   Mùa đông ấm (01/2018)

15.   Teambulding – tôi yêu kinh tế lần 3 (01/2018)

16.   Cuộc thi sắc đẹp nữ sinh viên tình nguyện (01/2018)

17.   Cuộc thi “Kinh tế trong tôi là”, “Tìm hiểu về khoa Kinh tế dành cho LCH Lào” (02/2018)

18.   Cuộc thi nam sinh viên kinh tế vào bếp (3/2018)

19.   Bóng đá nữ sinh viên khoa Kinh tế (3/2018)

20.   Cuộc thi hùng biện bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (định kỳ)

21.   Tập huấn kỹ năng tin học, kỹ năng thực hiện dự án khởi nghiệp, kỹ năng mềm, sinh hoạt chuyên đề của các CLB, đội (định kỳ)

22.   Tham quan mô hình khởi nghiệp thành công, tham quan doanh nghiệp, triển khai ý tưởng, dự án (định kỳ theo kế hoạch của CLB KHởi nghiệp sáng tạo và CLB Kế toán)

23.   Chiếu film cho sinh viên theo chủ đề (hàng tháng)

24.   Dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành cho LHS Lào (thứ 2,3,5,6 hàng tuần), dạy tiếng Lào cho sinh viên Việt (thứ 4 hàng tuần) (Hoạt động của CLB HCP)

25.   Các hoạt động dã ngoại theo chủ đề của CLB Tiếng Anh.

 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG THAM GIA DO CẤP TRƯỜNG TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018

1. Đón tiếp tân sinh viên K58

2. Đại hội các chi đoàn năm học 2017 - 2018 (9/2017).

3. Chương trình “Chào tân sinh viên” khóa 58 (9/2017).

4. Liên hoan CLB, Đội, Nhóm toàn trường lần thứ nhất, năm 2017 (10/2017).

5. Chương trình giao lưu “Bài ca đi cùng năm tháng” (10/2017).

6. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng Đoàn - Hội toàn trường (11/2017).

7. Diễn đàn “Sinh viên Khởi nghiệp”